ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

darbai - 580122-2019

06/12/2019    S236    darbai - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Vengrija-Pécs: Statybos darbai

2019/S 236-580122

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 190-463035)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_69407745
Adresas: Nyugati ipari út 8.
Miestas: Pécs
NUTS kodas: HU231
Pašto kodas: 7634
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Vincze Balázs
El. paštas: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Telefonas: +36 72421700
Faksas: +36 72421701

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.tettyeforrashaz.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://www.tettyeforrashaz.hu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Keretmegállapodás víziközmű felújításra

Nuorodos numeris: EKR000641252019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetési területén saját forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési hozzájárulás ajánlatkérő által meghatározott mértékéig), hitelből, központi költségvetési és európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra.

A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető feladatok ellátása a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.

Ajánlatkérő a jelen, – a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó – keretmegállapodásos eljárás eredményes lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés rendelkezéseire is.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 190-463035

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Yra:

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:

M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm

M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm

M.1.3/ legalább min 20 000 m2 közmű építéshez kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,

Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.

A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.

A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.

Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.

Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.

A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Turi būti:

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:

M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10 000 fm

M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 5 000 fm

M.1.3/ legalább min 20 000 m2 közmű építéshez és / vagy rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,

Az M.1.1./ – M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.

A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkákat érti.

A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más módon meghatároztak.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.

Az M.2.1./ – M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont tekintetében.

Az M.2.1./ – M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.

A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Benyújtási határidő dátum
Yra:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Az időtartam hónapban
Yra:

60

Turi būti:

2

Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Bontás dátuma
Yra:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: További információk
Yra:

1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF (tízmillió forint).

Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.

5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott

Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.

7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)

9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.

FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416

Turi būti:

1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 10 000 000,- HUF (tízmillió forint).

Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú számlájára, vagy

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.

5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott

Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.

7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

Annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)

9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

A közbeszerzési dokumentum I. fejezet 7. pontban rögzítettek folytatásaként:

27. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, figyelemmel a megkötendő keretmegállapodás jellegére.

A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.

FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416

VII.2)Kita papildoma informacija:

Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 10.12.2019 napja 9.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.