Dostawy - 582449-2021

15/11/2021    S221

Polska-Troszyn: Elektryczność

2021/S 221-582449

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 204-532427)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Troszyn
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 13
Miejscowość: Troszyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-405
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kultury w Troszynie
Adres pocztowy: ul. Szkolna 6
Miejscowość: Troszyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-405
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Baranowo
Adres pocztowy: Rynek 7
Miejscowość: Baranowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół "Kwartet"
Adres pocztowy: Jastrząbka 33
Miejscowość: Baranowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
Adres pocztowy: ul. Długa 13
Miejscowość: Baranowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06- 320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czarnia
Adres pocztowy: Czarnia 47
Miejscowość: Czarnia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-413
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Goworowo
Adres pocztowy: ul. Ostrołęcka 21
Miejscowość: Goworowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kadzidło
Adres pocztowy: u. Targowa 4
Miejscowość: Kadzidło
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 15
Miejscowość: Kadzidło
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 6B
Miejscowość: Kadzidło
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle
Adres pocztowy: ul. Kościuszko 6
Miejscowość: Kadzidło
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łyse
Adres pocztowy: ul. Ostrołęcka 2
Miejscowość: Łyse
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-437
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rzekuń
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 33
Miejscowość: Rzekuń
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czerwin
Adres pocztowy: pl. Tysiąclecia 1
Miejscowość: Czerwin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-407
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lelis
Adres pocztowy: ul. Szkolna 39
Miejscowość: Lelis
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
Adres pocztowy: ul. Szkolna 38
Miejscowość: Lelis
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o
Adres pocztowy: ul. Szkolna 37
Miejscowość: Lelis
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Myszyniec
Adres pocztowy: pl. Wolności 60
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu
Adres pocztowy: ul. Dzieci Polskich 10
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Adres pocztowy: pl. Wolności 58
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Adres pocztowy: pl. Wolnośco 58
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
Adres pocztowy: pl. Wolności 58
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
Adres pocztowy: Wydmusy 117k
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach
Adres pocztowy: Olszyny 34a
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu
Adres pocztowy: ul. Dzieci Polskich 1
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach
Adres pocztowy: Krysiaki 29
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Adres pocztowy: Zalesie 36A
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych
Adres pocztowy: Wolkowe 1
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie
Adres pocztowy: Wykrot 21a
Miejscowość: Myszyniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Adres pocztowy: pl. Gen. j. Bema 5
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 56/2021 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez okres trzech lat na potrzeby Zamawiających, reprezentowanych w postępowaniu przez Pełnomocnika Zamawiających.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 204-532427

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 13 308 314.05 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 12 810 655.16 PLN

Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 13 308 314.05 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 12 810 655.16 PLN

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej na podstawie trzech odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała: co najmniej 8 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Więcej - dokumentacja SWZ dostępna na stronie Pełnomocnika Zamawiających www.voltra.pl

Powinno być:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej na podstawie trzech odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała: co najmniej 3 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Więcej - dokumentacja SWZ dostępna na stronie Pełnomocnika Zamawiających www.voltra.pl

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Więcej - dokumentacja SWZ dostępna na stronie Pełnomocnika Zamawiających www.voltra.pl

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.