Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 585968-2019

Submission deadline has been amended by:  61649-2020
11/12/2019    S239

Lenkija-Łódź: Baldai

2019/S 239-585968

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Adresas: pl. Wolności 14
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 91-415
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jakub Knop
El. paštas: muzeum@maie.lodz.pl
Telefonas: +48 426328440
Faksas: +48 426329714
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.maie.lodz.pl/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/przetargi-zamowienia-publiczne-zgodnie-z-ustawa/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: samorządowa instytucja kultury
I.5)Pagrindinė veikla
Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Nuorodos numeris: DZS.271.3.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39100000 Baldai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” zlokalizowanego w Łodzi pl. Wolności 14. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Kompleks budynków muzealnych A, B, C wpisany do rejestru zabytków (nr. rej. zabytków A/373 z 3.9.1998). Wszystkie budynki (również D i E) polegają ochronie konserwatorskiej na mocy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jako obszar stanowiący zabytek chroniony przez uznanie go za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
39150000 Įvairūs baldai bei įranga
39133000 Demonstravimo stendai
39154100 Parodų stendai
39141000 Virtuvės baldai ir įrenginiai
39130000 Biuro baldai
39141200 Stalviršiai
39111000 Sėdimieji baldai
39112000 Kėdės
39121000 Rašomieji stalai ir stalai
39151000 Įvairūs baldai
39151200 Darbastaliai
39141500 Traukos spintos
39136000 Drabužių kabyklos
30195000 Lentos
44410000 Vonios ir virtuvės reikmenys
31523200 Nuolatinės informacijos ženklai
35110000 Gaisrų gesinimo, gelbėjimo ir saugos įrenginiai
39515400 Žaliuzės
39224340 Šiukšliadėžės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Podstawowy zakres prac obejmuje:

— wykonanie pomiarów in situ,

— wykonanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej uszczegóławiającej dokumentację wykonawczą, uzyskanie akceptacji Zamawiającego ww. dokumentacji warsztatowej wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami i wymiarami produkcyjnymi oraz ostateczną kolorystyką,

— zakup i produkcja wyposażenia,

— zabezpieczenie istniejących elementów wykończeniowych i instalacyjnych budynków przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w wyniku realizacji (w szczególności wnoszenia i montażu) niniejszego zamówienia,

— dostawa i montaż wyposażenia wraz z poziomowaniem regałów na posadzkach ze spadkami do wpustów podłogowych,

— dostawa i montaż systemu informacji wizualnej, oznakowania ppoż,

— podłączenie i uruchomienie wyposażenia,

— montaż i podłączenie zlewów i baterii (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),

— montaż i podłączenie dygestoriów (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),

— przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym projektów warsztatowych, atestów, deklaracji, instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji, gwarancji, DTR,

— usunięcie zabezpieczeń, sprzątanie i czyszczenie po pracach objętych niniejszym zamówieniem,

— przekazanie kluczy, uzyskanie obioru Zamawiającego,

— szkolenie personelu Zamawiającego.

Podstawowe parametry zasadniczych elementów wyposażenia (szczegóły wg dokumentacji wykonawczej):

Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów trudnozapalnych.

1. Regały stalowe malowane proszkowo z drewnianymi lub metalowymi półkami o dużej nośności.

2. Platformy mobilne hydrauliczne.

3. Granitowe blaty robocze na stelażach metalowym malowanym proszkowo lub szafkach meblowych.

4. Drewniane blaty robocze na stelażu metalowym malowanym proszkowo.

5. Szafki BHP.

6. Zabudowy meblowe pod zlewy i aneksy kuchenne.

7. Krzesła i stoły socjalne.

8. Meble biurowe (biurka, kontenerki, fotele, szafy ubraniowe).

9. Stoły warsztatowe metalowe, wraz z podświetleniem.

10. Witryny szklane na stelażu metalowym malowanym proszkowo lub drewnianym/meblowym, wraz z podświetleniem.

11. Szafy i zabudowy drewniane i z płyt meblowych, magazynowe, wraz z drabinami aluminiowymi i podświetleniem.

12. Stoły – kontenery robocze z płyt meblowych.

13. Stojaki i stelaże metalowe.

14. Szafy i komody metalowe szufladowe.

15. Dygestorium, wyposażone fabrycznie.

16. Wieszaki szatniowe stałe i mobilne, stalowe ze stali nierdzewnej.

17. Ramy wypełnione siatką, stalowe, mobilne.

18. Lada recepcyjna.

19. Regały drewniane na bele tkanin.

20. Regały metalowe, archiwizacyjne, przejezdne.

21. System informacji wizualnej – tabliczki i tablice informacyjne.

22. Wyposażenie toalet – galanteria łazienkowa.

23. Kosze na śmieci.

24. Rolety okienne naszybowe, nadokienne ręczne i elektryczne,

25. Wyposażenie i oznakowanie ppoż.: gaśnice ppoż. (ilość i rodzaj wg rzutów architektonicznych), oznakowanie gaśnic, oznakowanie hydrantów, tabliczki „telefony alarmowe”, „instrukcja na wypadek powstania pożaru” przy każdym hydrancie ppoż, koc gaśniczy z oznakowaniem 7 kpl., oznakowanie „drzwi ppoż, zamykać!” przy każdych drzwiach ppoż, oznakowanie „drzwi ewakuacyjne”, oznakowanie „miejsce zbiórki osób ewakuowanych” 1 kpl., plany ewakuacyjne laminowane (dostarczenie wersji elektronicznej planów po stronie Zamawiającego).

Całość prac należy wykonać w oparciu o dokumentację:

1. projekt wykonawczy wyposażenia;

2. przedmiar;

3. rzuty architektoniczne.

Dokumenty te stanowią uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Wydłużenie okresu gwarancji (G) / Lyginamasis svoris: 0,20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji (T) / Lyginamasis svoris: 0,20
Kaina - Lyginamasis svoris: 0,60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.08.01.00-00-0084/17 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

II.2.14)Papildoma informacija

1. Maksymalny termin realizacji całego zamówienia wynosi 180 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń do pomiarów in situ, z tym że wykonanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej uszczegóławiającej dokumentację wykonawczą nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń do pomiarów.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny oferty.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z SIWZ. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 1–3 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dalsze informacje zawarte zostaną w sekcji III.1.2).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dalsze informacje z sekcji III.1.1)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

4. pkt 1 (sekcja III.1.1)), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 4 stosuje się.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 (sekcja III.1.1)), składa dokument, o którym mowa w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 4 stosuje się.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/ a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Nie dotyczy.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Nie dotyczy.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 04/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Zaszyfrowane oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali 325.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą określoną w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/12/2019