Dostawy - 59026-2014

 • 426234-2013: Polska-Poznań: Wyroby do angiografii
  Data publikacji:18/12/2013Termin:28-01-2014
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  • 59026-2014: Polska-Poznań: Wyroby do angiografii
   Data publikacji:20/02/2014
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej