Prekės - 591286-2019

13/12/2019    S241

Lenkija-Varšuva: Telekomunikacijų sistema

2019/S 241-591286

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adresas: ul. Wieżowa 8
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 02-147
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Ziętek
El. paštas: zp@pansa.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.pansa.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.bip.pansa.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: służby żeglugi powietrznej

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa systemu VCS dla Łodzi i Szczecina

Nuorodos numeris: AZP-2225-12/53/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
32524000 Telekomunikacijų sistema
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu komunikacji głosowej VCS dla OKRL Łódź i OKRL Szczecin oraz przeprowadzenie szkoleń technicznych i operacyjnych.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 6 164 137.60 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i uruchomienie systemu VCS dla Łodzi oraz przeprowadzenie szkoleń technicznych i operacyjnych

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32524000 Telekomunikacijų sistema
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego, Łódź, ul. gen. St.Maczka 35, 94-328 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu komunikacji głosowej w OKRL Łódź oraz przeprowadzenie szkoleń technicznych i operacyjnych.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i uruchomienie systemu VCS dla Szczecina oraz przeprowadzenie szkoleń technicznych i operacyjnych

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32524000 Telekomunikacijų sistema
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Port Lotniczy Goleniów, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego, Glewice 1a, 72-100 Goleniów, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu komunikacji głosowej VCS w ośrodku kontroli ruchu lotniczego w Szczecin oraz przeprowadzenie szkoleń technicznych i operacyjnych.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 131-321347
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PAŻP/19-506/AZHU
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Dostawa i uruchomienie systemu VCS dla Łodzi oraz przeprowadzenie szkoleń technicznych i operacyjnych

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
27/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Frequentis AG
Adresas: Innovationsstrasse 1
Miestas: Wiedeń
NUTS kodas: AT ÖSTERREICH
Pašto kodas: 1100
Šalis: Austrija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 154 933.57 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PAŻP/19-507/AZHU
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Dostawa i i uruchomienie systemu VCS dla Szczecina oraz przeprowadzenie szkoleń technicznych i operacyjnych

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
27/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Frequentis AG
Adresas: Innovationsstrasse 1
Miestas: Wiedeń
NUTS kodas: AT ÖSTERREICH
Pašto kodas: 1100
Šalis: Austrija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 009 204.03 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/12/2019