Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Prekės - 593358-2019

13/12/2019    S241

Lenkija-Katowice: Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys

2019/S 241-593358

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 228-560715)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Barbara Baniowska
El. paštas: b.baniowska@pgg.pl
Telefonas: +48 327161470
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-18

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43600000 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-7.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 228-560715

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Pirkimo dalies Nr.: wszystkie części
Yra:
Data: 09/12/2019
Vietos laikas: 08:45
Turi būti:
Data: 07/01/2020
Vietos laikas: 08:45
Dalies numeris: IV.2.6
Pirkimo dalies Nr.: wszystkie części
Yra:
Data: 06/02/2020
Turi būti:
Data: 06/03/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Pirkimo dalies Nr.: wszystkie części
Yra:
Data: 09/12/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 07/01/2020
Vietos laikas: 09:00
VII.2)Kita papildoma informacija: