Prekės - 593368-2019

13/12/2019    S241

Lenkija-Katowice: Sprogstamosios medžiagos

2019/S 241-593368

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 230-565110)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Artur Polywka oraz Artur Mandrysz
El. paštas: artur.mandrysz@pgg.pl
Telefonas: +48 327161481
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl/
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu i pomocniczych środków strzałowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” w trybie przetargu nieograniczonego – nr grupy 246-12.

Nuorodos numeris: 701903524/01
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24600000 Sprogstamosios medžiagos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa sprzętu i pomocniczych środków strzałowych – przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz podział na zadania zgodnie z formularzem ofertowym – zał. nr 2 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 230-565110

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 12/12/2019
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 03/01/2020
Vietos laikas: 09:45
Dalies numeris: IV.2.6)
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 10/02/2020
Turi būti:
Data: 02/03/2020
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 12/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 03/01/2020
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 3.1.2020 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA, pokój nr 117, I piętro.