Storitve - 593691-2019

Submission deadline has been amended by:  27290-2020
16/12/2019    S242    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

Nemčija-Karlsruhe: Študija izvedljivosti in projektne specifikacije za prenovo krila A JRC Karlsruhe

2019/S 242-593691

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, JRC – Joint Research Centre, JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 – JRC Sites, Radioprotection and Security
Poštni naslov: PO Box 2340
Kraj: Karlsruhe
Šifra NUTS: DE123
Poštna številka: 76125
Država: Nemčija
E-naslov: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5788
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5788
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija izvedljivosti in projektne specifikacije za prenovo krila A JRC Karlsruhe

Referenčna številka dokumenta: JRC/KRU/2019/RP/4290
II.1.2)Glavna koda CPV
71242000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

JRC Karlsruhe je začel izvajati celovito strategijo za prenovo svoje tehnične infrastrukture. Prenovitvena dela v krilu A jedrskega laboratorija so namenjena posodobitvi celotnih tehničnih objektov (vroči laboratoriji, prezračevanje, elektrika, ogrevanje, vodovod, požarna zaščita, zaščita pred sevanjem) in povečanju energetske učinkovitosti stavbe. Celoten projekt je razdeljen na 3 faze, od študije izvedljivosti do nadaljnjega načrtovanja prenovitvenih del in s tem tudi razpisnih postopkov do nadzora nad načrtovanimi ukrepi med gradnjo. Ta javni razpis se nanaša na prvo fazo, in sicer na strukturni tehnični pregled izvedljivosti predlaganega načrta ob upoštevanju zahtev za pridobitev jedrskih dovoljenj za posodobitev stavbe krila A. Naročilo vključuje tudi oceno stroškov priporočenih ukrepov prenove.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 650 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71242000
71310000
71311300
71314300
71314310
71321000
71321400
71322200
71323100
98113100
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE12
Šifra NUTS: DE123
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

NEMČIJA

II.2.4)Opis javnega naročila:

Študija izvedljivosti in projektne specifikacije za prenovo krila A JRC Karlsruhe.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 650 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 6
Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:

Število kandidatov ni omejeno.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 206-501020
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/01/2020
Lokalni čas: 16:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/12/2019