Prekės - 59679-2019

07/02/2019    S27

Lenkija-Turek: Staklės

2019/S 027-059679

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Powiat Turecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tureckiego
Nacionalinis registracijos Nr.: 311018982 (REGON)
Adresas: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59
Miestas: Turek
NUTS kodas: PL414 Koniński
Pašto kodas: 62-700
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Roman Kacprzak
El. paštas: zamowienia@powiat.turek.pl
Telefonas: +48 632223200/+48 632223221
Faksas: +48 632788319
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bip.powiat.turek.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku i Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Nuorodos numeris: OR.272.24.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42600000 Staklės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem postępowania jest dostawa wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, oraz dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem oraz zainstalowaniem tych elementów wyposażenia co do których instalacja jest wymagana w ramach projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 112 000.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa obrabiarek skrawających i urządzeń do obróbki metalu dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31153000 Lygintuvai
38410000 Matavimo prietaisai
42123400 Oro kompresoriai
42620000 Tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės
42623000 Frezavimo staklės
42630000 Metalo apdirbimo staklės
42637000 Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo staklės
42652000 Rankiniai elektromechaniniai įrankiai
42670000 Staklių dalys ir reikmenys
42924740 Aukšto spaudimo valymo aparatai
43414000 Malimo mašinos
44511000 Rankiniai įrankiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL414 Koniński
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

POLSKA, województwo wielkopolskie, powiat turecki, Kod NUTS: PL414

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarek skrawających i urządzeń do obróbki metalu dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

W tym: 1) wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych: a) zestaw narzędzi ślusarskich, b)zestaw narzędzi skrawających, c) zestaw narzędzi pomiarowych, d) podnośnik słupkowy – 3 sztuki, e) zestaw szafek (wózków) narzędziowych z wyposażeniem, f) zestaw narzędzi kontrolno-pomiarowych, 2) sprężarki wraz z zespołem przygotowania powietrza szt. 1, 3) myjki wysokociśnieniowej szt. 1, 4) wiertarki stołowej wraz z imadłem maszynowym szt. 1, 5) wiertarki kolumnowej wraz z imadłem maszynowym szt. 1, 6) szlifierki stołowej szt. 1, 7) prostownika uniwersalnego szt. 1, 8) wyposażenia pracowni obróbki skrawaniem: a) gilotyna do cięcia ręcznego blach szt. 1, b) prasa hydrauliczno–pneumatyczna szt. 1, c) tokarka uniwersalna do metali szt. 1, d) giętarka krawędziowa do blach szt. 1, e) wiertarka ręczna elektryczna szt. 1, f) szlifierka kątowa szt. 2, g) frezarka narzędziowa szt. 1, h) piła taśmowa do metalu szt. 1. wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem oraz zainstalowaniem tych elementów wyposażenia co do których instalacja jest wymagana w ramach projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zawiera wymagania minimalne.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin wykonania zamówienia / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Numer identyfikacyjny projektu RPWP.09.03.02-30-0001/16.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Dostawa urządzeń do obróbki metalu dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku”

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42637000 Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo staklės
42670000 Staklių dalys ir reikmenys
43414000 Malimo mašinos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL414 Koniński
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

POLSKA, województwo wielkopolskie, powiat turecki, Kod NUTS: PL414

Zespół Szkół Technicznych, ul. Milewskiego 3B, 62-700 Turek

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem postępowania jest dostawa wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku, w tym:

1) wiertarki promieniowej z możliwością półautomatycznego gwintowania szt. 1

2) szlifierki dwutarczowej stołowej z podstawą wolnostojącą szt. 3

3) wiertarki stołowej z podstawą żeliwną szt. 2

4) wiertarki słupowej z układem półautomatycznego gwintowania szt. 1

5) przecinarki taśmowej ze skrętnym ramieniem szt. 1

6) nożyc gilotynowych mechanicznych (gilotyna 3 mm) sterowanych ręczne szt. 1

Wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem oraz zainstalowaniem tych elementów wyposażenia co do których instalacja jest wymagana w ramach projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin wykonania zamówienia / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

RPWP.09.03.02-30-0001/16.

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 179-404901
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: IZP.273.2.2019
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Dostawa obrabiarek skrawających i urządzeń do obróbki metalu dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/01/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 070794899
Adresas: ul. Bardowskiego 2
Miestas: Bielsko-Biała
NUTS kodas: PL225 Bielski
Pašto kodas: 43-300
Šalis: Lenkija
El. paštas: handlowy@matalzbyt.sklep.pl
Telefonas: +48 517300503
Faksas: +48 222472594
Interneto adresas: https://przydatny.pl/
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 112 229.25 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 112 000.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy cz. nr 1 Część nr 1

„Dostawa obrabiarek skrawających i urządzeń do obróbki metalu dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej określone są przepisami Działu VI Pzp i przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

12. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

14. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

15. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie www.bip.powiat.turek.pl.

16. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/02/2019