Prekės - 59915-2019

07/02/2019    S27

Česká republika-Plzeň: Katétry

2019/S 027-059915

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 006-008824)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Plzeň
Národní identifikační číslo: 00669806
Poštovní adresa: Edvarda Beneše 1128/13
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 305 99
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Matěj Novák
E-mail: kozak@fnplzen.cz
Tel.: +420 377103533

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.fnplzen.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Spotřební materiál pro přístrojovou techniku kardiochirurgického oddělení 2018

Spisové číslo: 90/18-2
II.1.2)Hlavní kód CPV
33141200 Katétry
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu dle kódů VZP vázané k přístrojovému vybavení kardiochirurgického oddělení (v majetku FN Plzeň, kromě části V.), včetně poskytnutí veškerého souvisejícího příslušenství. Podrobná specifikace materiálu vycházející z doporučení výrobce (návodů obsluze dodaných výrobcem) je uvedena v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/02/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 006-008824

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 11/02/2019
Má být:
Datum: 15/02/2019
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 11/02/2019
Má být:
Datum: 15/02/2019
VII.2)Další dodatečné informace: