Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 599782-2019

TITytułPolska-Warszawa: Pakiety oprogramowania graficznego
NDNr dokumentu599782-2019
PDData publikacji18/12/2019
OJDz.U. S244
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiTelewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekDostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/12/2019
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV32320000 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
48322000 - Pakiety oprogramowania graficznego
RCKod NUTSPL911
IAAdres internetowy (URL)http://www.tvp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE