Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 599782-2019

 • 281890-2019: Polska-Warszawa: Urządzenia multimedialne
  Data publikacji:18/06/2019Termin:23-07-2019
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 347324-2019: Polska-Warszawa: Urządzenia multimedialne
   Data publikacji:24/07/2019Termin:31-07-2019
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 599782-2019: Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania graficznego
   Data publikacji:18/12/2019
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973