Storitve - 601797-2019

19/12/2019    S245

Italija-Ispra: Koncesija za gostinske storitve v obliki prodajnih avtomatov (za pijače in prigrizke) na Skupnem raziskovalnem središču (JRC) Evropske komisije v Ispri (VA), Italija

2019/S 245-601797

Obvestilo o koncesiji

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/23/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/P001
Kraj: Ispra (Varèse)
Šifra NUTS: IT ITALIA
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: OIB.02.002 Marchés publics
E-naslov: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Prijave ali, kjer primerno, ponudbe je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/P001
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles — OIB.02.002 Marchés publics
Telefon: +32 22986989
E-naslov: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Koncesija za gostinske storitve v obliki prodajnih avtomatov (za pijače in prigrizke) na Skupnem raziskovalnem središču (JRC) Evropske komisije v Ispri (VA), Italija

Referenčna številka dokumenta: OIB/IPR/2019/OP/0063
II.1.2)Glavna koda CPV
42933300 Avtomatski stroji za prodajo blaga
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Ta koncesija za storitve se nanaša na namestitev, upravljanje in vzdrževanje prodajnih avtomatov za tople in hladne napitke ter sladke in slane prigrizke. V različnih stavbah Komisije v Ispri je približno 50 namestitvenih mest.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Ta koncesija je razdeljena na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
15894500 Živila za avtomatske stroje za prodajo
42968000 Razdeljevalci
42968100 Avtomati za pijačo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte točko II.1.4).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Koncesija je podeljena na podlagi merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 84
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sredstva EU za upravo

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev, navedba zahtevanih informacij in dokumentacije:

Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in podatke, zahtevane v točki III.1) „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Check-list des documents à compléter et fournir“ (Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti) k razpisnim specifikacijam.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
Datum: 17/02/2020
Lokalni čas: 15:00
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

(1) Razpisne specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760

(2) spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki;

(3) neobvezen ogled lokacije in odpiranje ponudb: glejte povabilo k oddaji ponudb;

(4) okvirna količina: topli napitki: 550 000/leto; hladni napitki: 250 000/leto; sladki in slani prigrizki: 150 000/leto.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/12/2019