Servicii - 601938-2021

26/11/2021    S230

Italia-Torino: Servicii de telecomunicații

2021/S 230-601938

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 209-545962)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Adresă: Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65
Localitate: Torino
Cod NUTS: ITC11 Torino
Cod poștal: 10133
Țară: Italia
E-mail: Procurement@etf.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de telecomunicații

Număr de referinţă: 21ETF24
II.1.2)Cod CPV principal
64200000 Servicii de telecomunicaţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de telecomunicații pentru sediul ETF din Torino și personalul ETF care să acopere servicii de internet și de direcționare directă pentru Microsoft Teams (lotul 1) și servicii mobile – voce și date (lotul 2).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 209-545962

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 30/11/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 06/12/2021
Ora locală: 11:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 01/12/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 07/12/2021
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: