Servicii - 601957-2021

26/11/2021    S230

Italia-Ispra: Susținere operațională a activităților de monitorizare și de prognozare a randamentului culturilor (MARSOP)

2021/S 230-601957

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 216-567409)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținere operațională a activităților de monitorizare și de prognozare a randamentului culturilor (MARSOP)

Număr de referinţă: JRC/IPR/2021/OP/1920
II.1.2)Cod CPV principal
77100000 Servicii pentru agricultură
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Punerea în aplicare a articolului 22 din regulamentul orizontal al politicii agricole comune (2013) 1306 privind monitorizarea resurselor agricole (MARS), JRC.D.5 furnizează DG AGRI informații oportune, independente și de înaltă calitate privind starea și dezvoltarea culturilor, inclusiv previziuni cantitative privind producția și randamentele agricole din UE și din țările învecinate. Aceste informații sunt utilizate de DG AGRI pentru a asigura securitatea alimentară și pentru a lua decizii pe piețele agricole.

Serviciile operaționale susțin exploatarea și dezvoltarea ulterioară a sistemului MARS de prognozare a randamentului culturilor (MCYFS) în centrul activităților de monitorizare a culturilor din cadrul JRC.

Pentru achiziția actuală, serviciile operaționale pentru sistemul MARS de prognozare a randamentului culturilor (MCYFS) sunt organizate în trei loturi diferite.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 216-567409

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 21/12/2021
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 12/01/2022
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 22/12/2021
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 13/01/2022
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: