Paslaugos - 60364-2020

Pateikti glaustą rodinį

07/02/2020    S27

Turkija-Ankara: Techninė pagalba, susijusi su mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros plėtojimu siekiant pagerinti maisto pramonės regioninį konkurencingumą

2020/S 027-060364

Vieta – Kodžaelis, Giresūnas, Gaziantepas, Šanliurfa / Turkija

Skelbimas apie paslaugų pirkimo sutarties skyrimą

 1.Nuoroda į publikaciją

EuropeAid/139146/IH/SER/TR
 2.Skelbimo apie pirkimą publikavimo data

20.3.2018
 3.Dalių skaičius ir pavadinimai

Tik 1 dalis.
 4.Sutarties numeris ir vertė

TR14C2.1.01-04/001
3 211 000,00 EUR.
 5.Sutarties skyrimo data

18.12.2019
 6.Gautų pasiūlymų skaičius

5
 7.Bendras pasirinkto pasiūlymo balų skaičius

Techninis įvertinimas: 100
Finansinis įvertinimas: 94,90
 8.Konkurso laimėtojo pavadinimas, adresas ir kilmės šalis

Eurecna SPA (IT) – Via della Pila 3/a, 30175, Venezia — Marghera, ITALIJA, Kartu su GIZ (DE), Crescendo UK (UK) ir Eduser Eğt. Danış. Uzm. Ltd Şti. (TR).
 9.Sutarties trukmė

36 mėnesiai.
 10.Perkančioji organizacija

Pramonės ir technologijų ministerija, ES ir užsienio reikalų generalinis direktoratas, ES finansinių programų direktoratas, (MoIT/DoEUFP), Ankara, Turkija
 11.Teisinis pagrindas

11.3.2014 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros, ir 11.3.2014 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II).