29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 604049-2020

15/12/2020    S244

Francja-Saint-Berthevin: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

2020/S 244-604049

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SDIS de la Mayenne
Adres pocztowy: Rue de l'Églanière
Miejscowość: Saint-Berthevin
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
Kod pocztowy: 53940
Państwo: Francja
E-mail: marchespublics@sdis53.fr
Tel.: +33 243591600
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sdis53.fr
Adres profilu nabywcy: https://sdis53.e-marchespublics.com
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO202003: fourniture de petits matériels d'incendie et de secours et pièces détachées pour le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne

Numer referencyjny: AO202003
II.1.2)Główny kod CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Fourniture de petits matériels d'incendie et de secours et pièces détachées pour le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 368 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lances et pièces détachées

Część nr: 01
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35311400 Lance
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Lances et pièces détachées.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison ou d'exéccution / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Matériels d'éclairage et pièces détachées

Część nr: 02
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31521320 Latarki
31518100 Reflektory przeciwmgielne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Matériels d'éclairage et pièces détachées.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Groupes électrogènes

Część nr: 03
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31121000 Zestawy prądnicowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Groupes électrogènes.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Échelles portables à l'usage des services d'incendie

Część nr: 04
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44423200 Drabiny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Échelles portables à l'usage des services d'incendie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Petits matériels de désincarcération

Część nr: 05
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35100000 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35113000 Sprzęt bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Petits matériels de désincarcération.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Matériels de tronçonnage et accessoires

Część nr: 06
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43830000 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Matériels de tronçonnage et accessoires.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Motopompes, électropompes et matériels d'assèchement

Część nr: 07
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122110 Pompy gaśnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Motopompes, électropompes et matériels d'assèchement.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Outillage à usage opérationnel

Część nr: 08
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44512000 Różne narzędzia ręczne
42651000 Pneumatyczne narzędzia ręczne
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Outillage à usage opérationnel.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Matériels de signalisation et de balisage

Część nr: 09
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928471 Tworzywa sygnalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Matériels de signalisation et de balisage.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Matériels de sauvetage et de reconnaissance et accessoires

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
39525700 Pasy ratunkowe
35112000 Sprzęt ratunkowy i awaryjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
II.2.4)Opis zamówienia:

Matériels de sauvetage et de reconnaissance et accessoires.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Garantie / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 077-181529
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 01
Nazwa:

Lances et pièces détachées

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Leader SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: 33487550700033
Adres pocztowy: ZI des Hautes Vallées, chemin no 34
Miejscowość: Octeville-sur-Mer
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76930
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 02
Nazwa:

Matériels d'éclairage et pièces détachées

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Somatico
Krajowy numer identyfikacyjny: 49950309200078
Adres pocztowy: 3 bis rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10532
Miejscowość: Mont-Saint-Aignan Cedex
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76824
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 03
Nazwa:

Groupes électrogènes

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Beauple Languille
Krajowy numer identyfikacyjny: 55575069400047
Adres pocztowy: Rue Jean-Rostand, CS 36823
Miejscowość: Laval
Kod NUTS: FRG03 Mayenne
Kod pocztowy: 53020
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 04
Nazwa:

Échelles portables à l'usage des services d'incendie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gallin SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: 07150193600042
Adres pocztowy: ZI des Cèdres-Bleus
Miejscowość: Niévroz
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01120
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 05
Nazwa:

Petits matériels de désincarcération

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gallin SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: 07150193600042
Adres pocztowy: ZI des Cèdres-Bleus
Miejscowość: Niévroz
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01120
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 06
Nazwa:

Matériels de tronçonnage et accsesoires

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gallins SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: 07150193600042
Adres pocztowy: ZI des Cèdres-Bleus
Miejscowość: Niévroz
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01120
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 07
Nazwa:

Motopompes, électropompes et matériels d'assèchement

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Magirus Camiva
Krajowy numer identyfikacyjny: 77565371000050
Adres pocztowy: 686 rue de Chantabord, CS 82726
Miejscowość: Chambéry
Kod NUTS: FRK27 Savoie
Kod pocztowy: 73026
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 08
Nazwa:

Outillage à usage opérationnel

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gallins
Krajowy numer identyfikacyjny: 07150193600042
Adres pocztowy: ZI des Cèdres-Bleus
Miejscowość: Niévroz
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01120
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 09
Nazwa:

Matériels de signalisation et de balisage

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intersignaletic Sécurité
Krajowy numer identyfikacyjny: 48887636800025
Adres pocztowy: 14 route de Francheville
Miejscowość: Chaponost
Kod NUTS: FRK26 Rhône
Kod pocztowy: 69630
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 202003
Część nr: 10
Nazwa:

Matériels de sauvetage et de reconnaissance et accessoires

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Somatico
Krajowy numer identyfikacyjny: 49950309200078
Adres pocztowy: 3 bis rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10532
Miejscowość: Mont-Saint-Aignan Cedex
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76824
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Nantes
Adres pocztowy: 6 allée de l'Île-Gloriette, CS 24111
Miejscowość: Nantes Cedex
Kod pocztowy: 44041
Państwo: Francja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2020