Paslaugos - 60714-2019

07/02/2019    S27

Italija-Roma: Priešpiečių talonai

2019/S 027-060714

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Adresas: Via di Vigna Murata 60
Miestas: Roma
NUTS kodas: ITI43 Roma
Pašto kodas: 00143
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Francesco Raiola
El. paštas: francesco.raiola@pec.agenziamobilita.roma.it
Telefonas: +39 0646956895
Faksas: +39 0646956801
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.romamobilita.roma.it
Pirkėjo profilio adresas: https://romamobilita.it/it/azienda-gare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Mobilità/trasporti pubblici

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici di valore nominale di 7,00 EUR (euro sette/00).

Nuorodos numeris: buoni pasto 17/18
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30199770 Priešpiečių talonai
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici al personale di Roma servizi per la mobilità S.r.l.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITI43 Roma
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Roma.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Buoni pasto.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 70 / Lyginamasis svoris: 100
Sąnaudos - Vardas: 30 / Lyginamasis svoris: 100
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Successivi 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/16 s.m.i.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 145-333317
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici di valore nominale di 7,00 EUR (euro sette/00).

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TAR del Lazio
Miestas: Roma
Šalis: Italija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

TAR del Lazio, via Flaminia 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Sezione amministrazione trasparente.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/02/2019