Prekės - 60924-2020

07/02/2020    S27

România-Galați: Echipamente medicale

2020/S 027-060924

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Galați
Număr naţional de înregistrare: 3127476
Adresă: Str. Eroilor nr. 7
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800119
Țară: România
Persoană de contact: Paula Elena Simion
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Telefon: +40 236468060
Fax: +40 236468060
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjgalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100088867
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare dotări aferente proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase «Sfânta Cuvioasă Parascheva» Galaţi” (13 loturi)

Număr de referinţă: 3127476/2020/1558
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

— Lot 1 - canapea consultatii – 2 buc., canapea consultatii cu rola pentru hartie – 2 buc., dulap medical tip fiset (evidenta fise medicale) – 2 buc., dulap pentru medicamente – 2 buc., masa ginecologica – 1 buc., scaun pentru recolta – 2 buc., targa transport – 2 buc., vestiar metalic – 2 buc.; total bucati mobilier medical – 15 buc. – 69 602,000 RON fara TVA – codul CPV: 39000000-2 – Mobilier (15 buc.),

— Lot 2 – aparat de mezoterapie – 1 buc. – 3 124,00 RON fara TVA – codul CPV: 33100000-1 – Echipamente medicale,

— Lot 3 – aparat de microdermabraziune – 1 buc. – 3 138,66 RON fara TVA – codul CPV: 33100000-1 – Echipamente medicale,

— Lot 4 – dispozitiv pentru crioterapie (criochirurgie aplicatoare, recipient intermediar, vas de stocare, sursa de azot lichid) – 1 buc. (set) – 40 336,13 RON fara TVA – codul CPV: 33100000-1 – Echipamente medicale,

— Lot 5 – echipament de tomografie optica coerenta – 1 buc. – 624 500,00 RON fara TVA – codul CPV: 33100000-1 – Echipamente medica […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 236 838.41 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 13
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 9 – Echipamente medicale lot 9

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) cantar cu diagnoza, buc., 2;

2) defibrilator, buc., 2;

3) ecodoppler cu 2 sonde, buc., 1;

4) fibroscan, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 956 801.66 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Echipamente medicale lot 3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) aparat de microdermabraziune, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 138.66 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

— Lot 1 – Mobilier

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39000000 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) canapea consultatii, buc., 2;

2) canapea consultatii cu rola pentru hartie, buc., 2;

3) dulap medical tip fiset (evidenta fise medicale), buc., 2;

4) dulap pentru medicamente, buc., 2;

5) masa ginecologica, buc., 1;

6) scaun pentru recolta, buc., 2;

7) targa transport, buc., 2;

8) vestiar metalic, buc., 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 602.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Echipamente medicale lot 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) aparat de mezoterapie, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 124.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7 – Echipamente medicale lot 7

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) laser CO 2, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 105 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 – Echipamente medicale lot 4

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) dispozitiv pentru crioterapie (criochirurgie aplicatoare, recipient intermediar, vas de stocare, sursa de azot lichid), buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 336.13 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6 – Echipamente medicale lot 6

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) lampa wood, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 512.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 – Echipamente medicale lot 5

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) echipament de tomografie optica coerenta, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 624 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 8 – Echipamente medicale lot 8

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) microscop cu fanta intunecata, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 10 – Echipamente medicale lot 10

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) dermatoscop, buc., 3;

2) dermatoscop de buzunar, buc., 1;

3) lampa examinare cu lupa, buc., 1;

4) lupa profesionala cu led, buc., 1;

5) reflector cu picior, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 918.93 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 12 – Echipamente medicale lot 12

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) lampa bactericida, buc., 2;

2) lampa sterilizare aer, buc., 2;

3) lampa cu ultraviolete, buc., 1;

4) sterilizator, buc., 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 399.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 11 – Echipamente medicale – lot 11

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) electrocauter, buc., 1;

2) electrocauter cu radiofrecventa de 80 W, buc., 1;

3) videocapilaroscop, buc., 1;

4) videodermatoscop, buc., 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 85 634.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 13 – Echipamente medicale lot 13

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO22 Sud-Est
Locul principal de executare:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire, U.M., cantitate:

0, 1, 2, 3:

1) aparat pentru osteodensitometrie, buc., 1;

2) aparat fototerapie UVB cu banda larga, buc., 1;

3) aparat oxigen portabil, buc., 2;

4) aspirator secretii, buc., 1;

5) biomicroscop, buc., 1;

6) monitor portabil, buc., 2;

7) laptop cu imprimanta si soft cu licenta, buc., 2;

8) spirometru, buc., 1;

9) trusa mica chirurgie, buc., 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 265 270.93 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Fotea Costel, presedinte,

— Cucu Doina, administrator public,

— Istudor Gigel, vicepresedinte,

— Gasparotti Florinel-Petru, vicepresedinte,

— Simion Paula Elena, sef Serviciul Licitatii,

— Stoica George, director executiv Directia Economie si Finante,

— Sandulache Elena, director Directia Tehnica,

— Dumitrescu Marioara, director Directia Arhitect Sef),

— Cristea Constantin, director executiv Directia Patrimoniu,

— Camelia Graur, consilier Serviciul Licitatii,

— Andreea Noemi Ilie, consilier Serviciul Licitatii,

— Carmen Daniela Botez, consilier Directia Programe,

— Chiriac Florina Roxana, consilier Serviciul Licitatii

— si consilierii judeteni membrii ai comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Judetean Galati: Sandu Viorica, Zaharia Eugen, Cretu Sorin, Simbanu Ionica, Sandu Mitica, Ionel Vlad, Nistor Costel-Adrian.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Participantii la procedura vor completa DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2) Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modali […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista produselor similare furnizate pentru fiecare lot, din care sa rezulte ca a furnizat, în ultimii 3 ani, produse similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii.

Loturile 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proportia de subcontractare. Inf. privind subcontractantii: acordul de subcontractare se prezintă la ofertare. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va prezenta contractul/contractele încheiate între ofertant si subcontractanţi în original sau în copie legalizata. Subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

(a) oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii,

(b) oferta trebuie sa includa un acord de asociere,

(c) structura asocierii nu va fi modific. pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la sectiunea III.2.1) si III.2.2).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

„Completarea DUAE” – la nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul serviciilor), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul furnizarii produselor. Documentele justificative solicitate vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară, prin prezentarea de procese-verbale de predare primire și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii contractului).

„Completarea DUAE” – documentele justificative solicitate vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/03/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/03/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua prop. financiara, in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut;

2) Nu se accepta oferte alternative;

3) Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conf. Legii 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Galați – Serviciul Licitații
Adresă: Str. Eroilor nr. 7
Localitate: Galați
Cod poștal: 800119
Țară: România
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Telefon: +40 236302506
Fax: +40 236468060
Adresă internet: www.cjgalati.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/02/2020