Prekės - 61618-2020

07/02/2020    S27

Česko-Olomouc: Inkubátory

2020/S 027-061618

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 018-038728)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Národní identifikační číslo: 61989592
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 771 47
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Tel.: +420 585631117
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.upol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

PřF/UPOL – Dodávka automatických růstových komor

II.1.2)Hlavní kód CPV
33152000 Inkubátory
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatických růstových komor pro praktická cvičení z fyziologie rostlin určená především pro studium fotomorfogeneze rostlin, dle technické specifikace uvedené v bodě 2.2 Zadávací dokumentace, včetně jejich instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a poskytování záručního servisu.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/02/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 018-038728

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/02/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 10/03/2020
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/02/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 10/03/2020
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: