Paslaugos - 61753-2020

07/02/2020    S27

Graikija-Larisa: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2020/S 027-061753

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Perifereia Thessalias - Dieythynsi Technikon Ergon
Adresas: Kallisthenoys 27 kai Theofrastoy
Miestas: Larisa
NUTS kodas: EL ΕΛΛΑΔΑ
Pašto kodas: Τ.Θ. 1287
Šalis: Graikija
Asmuo ryšiams: Athanasia Nikolitsa, Konstantinos Moysmoylis, Ilias Kotsis
El. paštas: techerg@thessaly.gov.gr
Telefonas: +30 2413511208 / 2413511209 / 2413511205
Faksas: +30 2413511222
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.thessaly.gov.gr
Pirkėjo profilio adresas: http://www.thessaly.gov.gr
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.promitheus.gov.gr
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Adresas: Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου
Miestas: Λάρισα
NUTS kodas: EL ΕΛΛΑΔΑ
Pašto kodas: 411 10
Šalis: Graikija
Asmuo ryšiams: Αθανασία Νικολίτσα, Κωνσταντίνος Μουσμούλης, Ηλίας Κωτσής
El. paštas: techerg@thessaly.gov.gr
Telefonas: +30 2413511208 / 2413511209 / 2413511205
Faksas: +30 2413511222
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: www.promitheus.gov.gr
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

«Ε.Ο. Βόλου - Βελεστίνου: Μελέτη Α/Κ Σέσκλου».

Nuorodos numeris: Φ.3.1.1/139
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Η υπό ανάθεση μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων των Δ. Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και αφορά στην εκπόνηση τής μελέτης του ανισόπεδου κόμβου Σέσκλου, προκειμένου για την αναβάθμιση τού υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Ε.Ο. Βόλου - Βελεστίνου με Επ. Ο. προς Σέσκλο (θέση Λατομείο). Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες συγκοινωνιακές μελέτες στο στάδιο της οριστικής μελέτης, καθώς και τις αντίστοιχες υποστηρικτικές μελέτες.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 442 513.99 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EL613 Μαγνησία, Σποράδες
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Δήμος Βόλου - Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 442 513,99 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1) 92 665,44 EUR, για μελέτη κατηγορίας 10·

2) 21 751,90 EUR, για μελέτη κατηγορίας 13·

3) 28 025,41 EUR, για μελέτη κατηγορίας 16·

4) 97 167,47 EUR, για μελέτη κατηγορίας 8·

5) 20 289,38 EUR, για μελέτη κατηγορίας 20·

6) 70 520,94 EUR, για μελέτη κατηγορίας 21·

7) 34 463,79 EUR, για μελέτη κατηγορίας 27·

8) 15 005,76 EUR, για μελέτη κατηγορίας 9·

9) 4 904,68 EUR, για μελέτη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ..

Και 57 719,22 EUR, για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 442 513.99 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελετητών ή γραφείων μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1) της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Κάθε προσφέρων πρέπει να στελεχώνεται ως ακολούθως:

— για την κατηγορία μελέτης 10, απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος, με πιστοποιούμενη εμπειρία σε μελέτες συγκοινωνιακών έργων ή και κυκλοφοριακών μελετών, ελάχιστου προϋπολογισμού 121 800,00 EUR,

— για την κατηγορία μελέτης 13, απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 16, απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 8, απαιτούνται τουλάχιστον: ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος, με ελάχιστη πιστοποιούμενη εμπειρία σε μελέτες τεχνικών έργων προϋπολογισμού 121 800,00 EUR, και ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας, με ελάχιστη πιστοποιούμενη εμπειρία σε μελέτες τεχνικών έργων, προϋπολογισμού 48 720,00 EUR,

— για την κατηγορία μελέτης 20, απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 21, απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, προϋπολογισμού 48 720,00 EUR,

— για την κατηγορία μελέτης 27, απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 9, απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, προϋπολογισμού 14 616,00 EUR.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/03/2020
Vietos laikas: 14:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Graikų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 13 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 24/03/2020
Vietos laikas: 10:00
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Η διαδικασία είναι ανοικτή και μπορεί να παρευρίσκεται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Adresas: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Miestas: Αθήνα
Pašto kodas: 182 33
Šalis: Graikija
El. paštas: aepp@aepp-procurement.gr
Telefonas: +30 2132141216
Faksas: +30 2132141229
Interneto adresas: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·

β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Adresas: Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου
Miestas: Λάρισα
Pašto kodas: Τ.Θ. 1287
Šalis: Graikija
El. paštas: techerg@thessaly.gov.gr
Telefonas: +30 2413511210
Faksas: +30 2413511222
Interneto adresas: http://thessaly.gov.gr
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/02/2020