Storitve - 619197-2020

22/12/2020    S249

Italija-Parma: Objava glasila EFSA in povezane storitve: zagotavljanje celovite storitve za objave znanstvenih nasvetov EFSA

2020/S 249-619197

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poštni naslov: Via Carlo Magno 1A
Kraj: Parma
Šifra NUTS: ITH52 Parma
Poštna številka: 43126
Država: Italija
E-naslov: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Internetni naslov profila kupca: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7660
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7660
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Objava glasila EFSA in povezane storitve: zagotavljanje celovite storitve za objave znanstvenih nasvetov EFSA

Referenčna številka dokumenta: OC/EFSA/COM/2020/01
II.1.2)Glavna koda CPV
79970000 Založniške storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega razpisnega postopka je sklenitev okvirne pogodbe, ki se bo izvajala v obliki posebnih pogodb ali naročilnic.

EFSA potrebuje celovito storitev objave svojega glasila, ki bo vključevala vse potrebne elemente za objavo glasila na spletu s popolnoma odprtim dostopom (vključno z arhivom predhodnih objav). Storitve morajo vključevati načrtovani in redni tehnološki razvoj platforme glasila izvajalca.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITH52 Parma
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EFSA potrebuje celovito storitev objave svojega glasila, ki bo vključevala vse potrebne elemente za objavo glasila na spletu s popolnoma odprtim dostopom (vključno z arhivom predhodnih objav). Storitve morajo vključevati načrtovani in redni tehnološki razvoj platforme glasila izvajalca.

Zahteve za objavo glasila EFSA se lahko zato razčlenijo na te posebne naloge:

• uredniške naloge,

• naloge izdelave,

• spletno gostovanje,

• trženje in promocijo,

• splošno upravljanje objave (vključno z metrologijo, poročanjem in načrtovanjem).

Poleg stalnih operativnih zahtev bo potrebna tudi začetna faza priprave za specifikacije, načrtovanje in konfiguracijo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

12-mesečno okvirno naročilo se samodejno podaljša največ petkrat, vsakič za 12 mesecev, razen če ena od strani vsaj tri mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:

— Objava znanstvenih rezultatov EFSA je dejavnost, ki je ključnega pomena za poslovanje in ključna povezava z deležniki, zato mora biti platforma, na kateri se rezultati objavljajo, čim stabilnejša. — Vzpostavitev učinkovitega delovnega odnosa z izvajalcem zahteva veliko časa (šest do devet mesecev) — Sektorske uporabe

IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 08/02/2021
Lokalni čas: 14:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/02/2021
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Zaradi omejitev, povezanih s covidom-19, v zvezi z vstopom v prostore EFSA fizično javno odpiranje ponudb ne bo mogoče. Odpiranje ponudb bo potekalo virtualno, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Po registraciji se lahko virtualnega odpiranja ponudb udeležita največ dva zastopnika na ponudnika, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/12/2020