29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 620789-2020

22/12/2020    S249

Niemcy-Kötz: Motopompy

2020/S 249-620789

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 237-582598)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeinde Kötz
Adres pocztowy: Obere Dorfstr. 3 A
Miejscowość: Kötz
Kod NUTS: DE278 Günzburg
Kod pocztowy: 89359
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Mayburg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Paul-Wassermann-Str. 3, 81829 München
E-mail: info@mayburg.de
Tel.: +49 89451088960
Faks: +49 89451088969
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gemeinde-koetz.de/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Gemeinde Kötz: Beschaffung eines LF 20 für die FF Großkötz

Numer referencyjny: MaBu-2020-0039
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Die Gemeinde Kötz beabsichtigt die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF) 20 nach DIN für ihre Freiwillige Feuerwehr Großkötz.

Das LF 20 wird in zwei (2) Fachlosen beschafft:

Los 1: LF 20 (= Fahrzeug, bestehend aus Fahrgestell mit Aufbau)

Los 2: (allgemeine) feuerwehrtechnische Ausrüstung

Eine ausführliche Darstellung des Leistungsgegenstandes findet sich in den Dokumenten „AELP_Kötz_Los-##".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 237-582598

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Zamiast:
Data: 21/01/2021
Powinno być:
Data: 18/02/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bindefrist des Angebots
Zamiast:
Data: 30/04/2021
Powinno być:
Data: 31/05/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Zamiast:
Data: 21/01/2021
Powinno być:
Data: 18/02/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: