Servicii - 621197-2019

30/12/2019    S250

România-Călărași: Servicii de curăţare şi măturare a străzilor

2019/S 250-621197

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 235-575903)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Călărași
Număr naţional de înregistrare: 4445370
Adresă: Str. București nr. 140A
Localitate: Călărași
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Cod poștal: 910058
Țară: România
Persoană de contact: Vătavu Elena
E-mail: elena.vatavu@primariacalarasi.ro
Telefon: +40 242311031
Fax: +40 242311031

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.primariacalarasi.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea gestiunii unei părți a serviciului de salubrizare a municipiului Călărași

Număr de referinţă: 4445370_2019_PAAPD1101241
II.1.2)Cod CPV principal
90610000 Servicii de curăţare şi măturare a străzilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl reprezintă delegarea gestiunii unei părți a serviciului de salubritate a municipiului Călărași, respectiv prestarea activităților de curățenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și deszăpezire – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț.

Activitatea de curățenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice cuprinde:

— măturatul carosabilului, al trotuarelor, al stațiilor de transport în comun, al locurilor de parcare (stabilite de beneficiar) precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație spații verzi, parcuri, locuri de joaca pentru copii, curți interioare blocuri etc.,

— întreținerea curățeniei,

— stropitul carosabilului/spălat trotuare,

— curățat manual rigole, încărcatul și transportul reziduurilor rezultate din activitățile menționate mai sus la depozitul menț [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/12/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 235-575903

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 08/01/2020
A se citi:
Data: 15/01/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 08/01/2020
A se citi:
Data: 15/01/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 08/07/2020
A se citi:
Data: 15/07/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: