TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 62225-2015

Pateikti glaustą rodinį

21/02/2015    S37

Belgija-Briuselis: 2015 m. išankstinis informacinis skelbimas

2015/S 037-062225

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas (DG CLIMA), SRD.2 skyrius „Finansai“, BU-9 01/005, 1049Briuselis, BELGIJA. Tel. +32 22960008. El. p. clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Numatomas pirkimas 2015 m.:

CLIMA 03 Administracinė ir teisinė parama, ryšys su Bendrųjų išteklių direktoratu (SRD):
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties tipas (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis su klimato kaita susijusios politikos vystymo, vertinimo ir įvertinimo srityje; 30.6.2015; 3 000 000–4 000 000; preliminarioji sutartis.
CLIMA A.2 Kova su klimato kaita ir miškų naikinimu finansavimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties tipas (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Žemės ūkio ir žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės (LULUCF) 2030 m. programa; 31.7.2015, 125 000; tyrimų sutartis.
Kovos su klimato kaita finansavimas remiant 2030 m. klimato ir energetikos programą: finansavimo galimybės; 31.5.2015; 350 000; tyrimų sutartis.
Kovos su klimato kaita finansavimo ataskaitų teikimas: 1) tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo informacijos / Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos mechanizmo reglamento vertinimas, 2) viešieji finansai, 3) privatūs finansavimo šaltiniai; 30.6.2015; 250 000; tyrimų sutartis.
CLIMA A.4 Strategija ir ekonominis įvertinimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties tipas (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Europos klimato politikos modeliavimas; 31.3.2015; 750 000; paslaugų sutartis.
Vidaus žinių ir pajėgumų ugdymas siekiant įvertinti tarptautinius įsipareigojimus ir politiką dėl išmetamųjų teršalų kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi; 31.3.2015; 500 000; paslaugų sutartis.
Parama įgyvendinant 2030 m. klimato ir energetikos programą; 31.5.2015; 300 000; paslaugų sutartis.
CLIMA C.1 Mažo anglies dioksido kiekio technologijos:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties tipas (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Sprendimas dėl pastangų pasidalijimo: paslaugų pirkimo sutarties dėl visapusiškos apžvalgos 2016 m. konkursas; 31.3.2015; 1 000 000; paslaugų sutartis.
Tyrimas dėl NER 300 sistemos išplėtimo; 15.5.2015; 130 000; paslaugų sutartis.
Biodegalams, įskaitant pažangius, taikomų paramos kriterijų po 2020 m. ir tvarumo režimo vystymas; 15.5.2015; 100 000; paslaugų sutartis.
CLIMA C.2 Transportas ir ozonas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties tipas (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
„Vecto“ programinės įrangos atnaujinimas; 31.5.2015; 750 000; paslaugų sutartis.
Parama įgyvendinant Fluorintų dujų reglamentą: nauji svarstomi klausimai yra šie: kompleksinių centralizuotų aušinimo sistemų uždraudimo įvertinimas, tyrimo dėl kvotų sistemos įvertinimo parengimas, reglamento įgyvendinimas: nuotėkio tikrinimas, įrašų lyginimas, sertifikavimas ir mokymai; 1.9.2015; 133 900; paslaugų sutartis.
CLIMA C.3 Prisitaikymas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties tipas (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Žinių strategija – spragų, į kurias neatkreipiamas dėmesys programoje „Horizontas 2020“, vertinimas; 15.5.2015; 150 000; paslaugų sutartis.
„Climate-ADAPT“ platforma: sklaida ir pajėgumų ugdymas remiant prisitaikymą pagal ES prisitaikymo strategiją; 15.5.2015; 120 000; paslaugų sutartis.