Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 622833-2020

23/12/2020    S250

Malta-Valletta: Zagotavljanje storitev zagotavljanja kakovosti v okviru MedCOI in primerjalne pravne raziskave

2020/S 250-622833

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski azilni podporni urad
Poštni naslov: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Kraj: Valletta
Šifra NUTS: MT0 MALTA
Poštna številka: MRS 1917
Država: Malta
E-naslov: contracts@easo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.easo.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: azil

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev zagotavljanja kakovosti v okviru MedCOI in primerjalne pravne raziskave

Referenčna številka dokumenta: EASO/2020/816
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sklop 1: zunanje presoje/preverjanja kakovosti MedCOI;

sklop 2: raziskave zadovoljstva MedCOI in splošni pregled kakovosti storitev MedCOI;

Sklop 3: raziskave politike/prakse držav MedCOI in analiza sodne prakse.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 425 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: zunanje presoje/preverjanja kakovosti MedCOI

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MT MALTA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale na naslednjih lokacijah:

— prostori izvajalca,

— prostori EASO,

— katera koli druga lokacija, potrebna za izvedbo nalog, navedenih v tehničnih specifikacijah.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 1 se nanaša na raziskavo o preverjanju v državah izvora in poročila o preverjanju, in sicer za dve vrsti osnovnih poročil sektorja MedCOI EASO:

• posamezne zahtevke/odgovore glede razpoložljivosti zdravstvene oskrbe: kratka strogo zdravstvena poročila (v večini primerov od 1 do 5 strani) o zdravljenju in možnostih v zvezi zdravil v določeni državi za posamezni primer;

• posamezne zahtevke/odgovore glede dostopnosti: kratka poročila (v večini primerov od 1 do 5 strani), v glavnem o ekonomskem dostopu do določenih možnosti v zvezi zdravljenjem in zdravili v določeni državi; npr. cene zdravil, zdravljenja in možnosti kritja za določenega posameznika.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2 se nanaša na raziskave zadovoljstva in razgovore (ter povezana poročila z rezultati) z uporabniki in osebjem MedCOI ter pregled obstoječih notranjih in zunanjih ukrepov, povezanih s kakovostjo.

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MT MALTA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale na naslednjih lokacijah:

— prostori izvajalca,

— prostori EASO,

— katera koli druga lokacija, potrebna za izvedbo nalog, navedenih v tehničnih specifikacijah.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 2 se nanaša na raziskave zadovoljstva in razgovore (ter povezana poročila z rezultati) z uporabniki in osebjem MedCOI ter pregled obstoječih notranjih in zunanjih ukrepov, povezanih s kakovostjo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 95 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3: raziskave politike/prakse držav MedCOI in analiza sodne prakse

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MT MALTA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale na naslednjih lokacijah:

— prostori izvajalca,

— prostori EASO,

— katera koli druga lokacija, potrebna za izvedbo nalog iz razpisnih specifikacij.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 3 se nanaša na raziskave in poročila o praksah držav in pravu/sodni praksi v zvezi z MedCOI.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 130 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/02/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 05/02/2021
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropski azilni podporni urad, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ dva zastopnika na ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj dva delovna dni prej posredovati polno ime, datum rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov contracts@easo.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/12/2020