29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 62379-2021

05/02/2021    S25

Chorwacja-Rijeka: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 025-062379

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 063-151589)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Krajowy numer identyfikacyjny: 80805858278
Adres pocztowy: Dolac 14
Miejscowość: Rijeka
Kod NUTS: HR031 Primorsko-goranska županija
Kod pocztowy: 51000
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: Marija Polić
E-mail: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Tel.: +385 51353830
Faks: +385 51353849
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kdvik-rijeka.hr/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Numer referencyjny: VV 03/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Predmet nabave je izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Detaljna tehnička specifikacija za svaku pojedinu grupu predmetne nabave se nalazi u Knjizi 3 ove Dokumentacije o nabavi (Tehničke specifikacije).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 063-151589

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rok za dostavu ponuda
Zamiast:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Datum javnog otvaranja ponuda
Zamiast:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: