Servicii - 62396-2018

10/02/2018    S29

Belgia-Bruxelles: Servicii de exploatare, întreținere, dezvoltare, asistență și consultanță pentru software-ul CMMS / COSWIN pentru clădirile Parlamentului European în locațiile BE, LU și FR

2018/S 029-062396

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3059
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 60 rue Wiertz (Bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256)
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de exploatare, întreținere, dezvoltare, asistență și consultanță pentru software-ul CMMS / COSWIN pentru clădirile Parlamentului European în locațiile BE, LU și FR

Număr de referinţă: 06A0010-2017-M043
II.1.2)Cod CPV principal
48421000 Pachete software de gestionare a instalaţiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, Parlamentul European a decis lansarea prezentului anunț de participare pentru acoperirea serviciilor de exploatare, întreținere, dezvoltare, asistență și consultanță pentru software-ul CMMS / Coswin pentru clădirile ocupate sau care urmează să fie ocupate de Parlamentul European în locațiile Bruxelles (Belgia), Luxemburg (Luxemburg) și Strasbourg (Franța).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul A: exploatare, întreținere, asistență pentru serviciul de asistență tehnică, asistență pentru dezvoltare, consultanță privind utilizarea, formare, instrumente mobile

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48210000 Pachete software pentru reţele
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul 1 — exploatare;

Contractantul va furniza diferitele servicii necesare pentru funcționarea CMMS și va depune toate eforturile pentru a asigura buna funcționare a software-ului.

Domeniul 2 — întreținere;

Contractantul va furniza diferitele servicii necesare pentru menținerea CMMS din punct de vedere al prevenției, remedierii și evoluției IS.

Domeniul 3 — asistență – serviciu de asistență.

Contractantul va înființa un serviciu de asistență, îl va administra și va urmări solicitările de intervenție trimise.

Domeniul 4 — dezvoltare – asistență pentru dezvoltare.

Contractantul, la cererea Parlamentului European, va oferi servicii de consultanță și dezvoltarea de noi funcționalități legate de îmbunătățirea soluției CMMS.

Domeniul 5 — consultanță – asistență pentru utilizare — formare.

Contractorul va furniza, la cererea Parlamentului European:

— servicii de consultanță privind bunele practici pentru utilizarea CMMS în domeniul administrării clădirilor,

— asistență directă utilizatorilor,

— asigurarea formării pentru utilizatorii CMMS.

Domeniul 6 — instrumente mobile.

Contractantul, la cererea Parlamentului European, va fi responsabil de furnizarea, producția, întreținerea și asistența cu privire la o soluție mobilă Coswin în cele 3 locuri de muncă. Aceasta va trebui să se integreze perfect cu mediul IT și de rețea al Parlamentului European.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul B: consiliere și consultanță, asistență - dezvoltare - formare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79993000 Servicii de gestionare de imobile şi instalaţii
48421000 Pachete software de gestionare a instalaţiilor
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul 1 — consiliere și consultanță.

Contractantul va furniza servicii de consiliere și consultanță în domeniul administrării clădirilor privind utilizarea CMMS.

Domeniul 2 — asistență — dezvoltare — formare.

Contractantul va furniza servicii:

— de asistență funcționarilor Parlamentului European în gestionarea contractului CMMS,

— de dezvoltare de noi funcționalități în raport cu datele aferente CMMS (dezvoltare în afara COSWIN) pentru a facilita exploatarea acestora,

— de asistență și consiliere în eventualitatea migrării la noi soluții CMMS sau BIM,

— de formare pentru utilizatorii CMMS. Formarea se poate referi la utilizarea de foi de calcul pentru a facilita exploatarea datelor emise de Coswin, de metoda de raportare, cu instrumente legate de Coswin sau altele.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/03/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/03/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European - bâtiment Remard.

Rue Belliard 89

1000, Bruxelles

Bureau RMD 04J030.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Informații suplimentare: vor fi disponibile cu 2 zile lucrătoare înainte de data de deschidere a ofertelor. Modul de depunere a ofertelor este prezentat în cadrul "Condițiilor de depunere a ofertelor" disponibile pe site.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3059

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/01/2018