29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 630136-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Wegberg: Motopompy

2020/S 251-630136

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 249-619741)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Wegberg – Der Bürgermeister
Adres pocztowy: Rathausplatz 25
Miejscowość: Wegberg
Kod NUTS: DEA29 Heinsberg
Kod pocztowy: 41844
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen
E-mail: vergabestelle@kreis-viersen.de
Tel.: +49 2162391224
Faks: +49 216239281051
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kreis-viersen.de

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

HLF 20 – LG Arsbeck

Numer referencyjny: S-WEGB-2020-0042
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

HLF 20 – LG Arsbeck.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-619741

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Zamiast:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bindefrist des Angebots
Zamiast:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/03/2021

Powinno być:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/03/2021

Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Zamiast:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: