29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 630142-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Drensteinfurt: Motopompy

2020/S 251-630142

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 237-582602)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Drensteinfurt
Adres pocztowy: Landsbergplatz 7
Miejscowość: Drensteinfurt
Kod NUTS: DEA38 Warendorf
Kod pocztowy: 48317
Państwo: Niemcy
E-mail: stadt@drensteinfurt.de
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drensteinfurt.de

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

2 Löschfahrzeuge Typ Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Stadt Drensteinfurt

Numer referencyjny: Dre/E-02-20-37
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung von 2 Löschfahrzeugen Typ Mittleres Löschfahrzeug (MLF) nach DIN EN 1846 (Teil 1 bis 3), DIN 14502, Teil 2 und ähnlich DIN 14530-25.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 237-582602

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Zamiast:
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: