TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 63227-2017

TITytułPolska-Gdynia: Elektryczność
NDNr dokumentu63227-2017
PDData publikacji18/02/2017
OJDz.U. S35
TWMiejscowośćGDYNIA
AUNazwa instytucjiGmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni (PL)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Profilu Nabywcy - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucjiR - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/02/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokumentB - Profilu Nabywcy
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09310000 - Elektryczność
OCPierwotny kod CPV09310000 - Elektryczność
RCKod NUTSPL633
IAAdres internetowy (URL)www.zdiz.gdynia.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE