29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 633534-2020

24/12/2020    S251

Węgry-Budapeszt: Maszyny przemysłu chemicznego

2020/S 251-633534

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 238-589235)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_55522591
Adres pocztowy: Váci út 144–150.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1138
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Tel.: +36 307794151
Faks: +36 13547045
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Hidrogén termelő egység beszerzése

Numer referencyjny: EKR001217902020
II.1.2)Główny kod CPV
42993000 Maszyny przemysłu chemicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére hidrogén termelő egység leszállítása

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4. pont szövegéhez:

O A beszerzésre kerülő berendezések, szerelvények, eszközök, készülékek, műszerek adatlapjainak megküldése gyártó, típus feltüntetésével.

O A berendezések, szerelvények, eszközök, készülékek, műszerek beszerzési státuszának (ajánlatkérésen, megrendelt, gyártás alatt, várható szállítási idő) jelentése.

— II. gyártási üzem: Szerkezetkész állapot 42. hét

O Nyilatkozat arról, hogy a hidrogén termelő egység elemei beérkeztek az Ajánlatadó által megjelölt szerelő üzembe és készen állnak az összeszerelésre.

O Ajánlatkérő képviselője megtekinti a szerkezetkész állapotot.

— III. gyártási ütem: Gyári funkcionális teszt 48. hét

O Az hidrogén termelő egység elemei összeszerelésre kerültek.

O A rendszer telepítéshez kötött elemein kívül minden fő- és segédüzemi rendszer tesztelésre kerül.

O A működéspróbán az Ajánlattevő képviselője is jelen kíván lenni.

— berendezések szállítása: Szerződés kötést követő 52 hét.

O A hidrogén termelő egység elemeinek leszállítása a Kardoskúti Földalatti gáztároló helyszínére.

O A hidrogén termelő egység elemeinek összeszerelése és beüzemelése.

— Véghatáridő: A kapcsolódó kivitelezési szerződés szerinti 1 hónapos próbaüzem befejezésének időpontja

Tűzvédelem

A hidrogén termelő egység elemeinek rendelkezniük kell a biztonságos működtetést biztosító önálló tűz-, láng- és oxigén érzékeléssel, valamint beavatkozó rendszerrel.

Beüzemelés

A hidrogén termelő egység elemeinek beüzemelését a szállító végzi.

Betanítás

A hidrogén termelő egység elemeinek használatát, üzemeltetését és karbantartását a szállító köteles betanítani a megrendelő személyzete részére. A betanítást a szállító szakemberei végzik legkésőbb a beüzemelés és próbaüzem időtartama alatt. A betanítás 30 főt érint, személyenként maximum 4 napot, az összlétszámot tekintve pedig maximum 3 hetet vehet igénybe.

Karbantartás, szerviz

A műszaki tartalomban meghatározott 2 éves üzemeltethetőséget (normál karbantartás elvégzéséhez szükséges) biztosító pótalkatrészeket le kell szállítani a próbaüzem megkezdésének időpontjáig.

A hidrogén termelő egység elemeinek a kivitelezési szerződés szerinti próbaüzemi időszak (1 hónap) alatt esedékes karbantartásának, szervízelésének (beleértve a meghibásodásokat is) megszervezése és biztosítása a szállító feladata.

A próbaüzemet követő 5 hónapos tesztüzem a jótállási időszak része, melyben a meghibásodások kezelése, a javítások megszervezése és a gyártó által validált javító szakszemélyzet biztosítása a jótállási kötelezettségek teljesítése keretében a szállító feladata.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú alkatrészt, melyek az adott termékre vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 238-589235

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Zamiast:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik minimum

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül teljesített nagynyomású (min 60 barg) CH, és/vagy H2 előállítását, és/ vagy hasznosítását biztosító technológiai rendszerhez legalább 300 Nm3/h kapacitású nyomásfokozó berendezés és tartozékainak telepítését is tartalmazó szállítására vonatkozó referenciával;

M2) az alábbi szakemberekkel:

a) felsőfokú (főiskola, vagy egyetem) műszaki (gázmérnök, vagy gépészmérnök, vagy villamosmérnök, vagy folyamatmérnök, vagy vegyészmérnök) végzettségű szakemberekkel, akik nagynyomású (min 60 barg) CH gáz előkészítését, vagy H2 előállítását, vagy hasznosítását biztosító technológiai rendszerek, berendezések gyártására, telepítésére kiterjedő, egyenként minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek:

Aa) minimum 1fő szakirányú végzettségű gépészeti telepítés vezető a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti GO Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerint e jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel;

Ab) további minimum 1 fő szakirányú végzettségű villamos telepítés vezető a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti GO-V Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerint e jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel;

b) legalább egy fő robbanásbiztos berendezések javítói, szerelői és felülvizsgálói végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik nagynyomású (min 60 barg) CH gáz előkészítését, vagy H2 előállítását, vagy hasznosítását biztosító technológiai rendszerek, berendezések robbanásbiztos egységeinek javításában, szerelésében és felülvizsgálatában.

Egy szakember több minőségben is részt vehet a közbeszerzési eljárásban.

M3) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel, tanúsítvánnyal:

a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy egyenértékű);

b) ISO 14001 környezetirányítási rendszer;

c) ISO 45001 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer;

Powinno być:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik minimum

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül teljesített nagynyomású (min 60 barg) CH, és/vagy H2 előállítását, és/ vagy hasznosítását biztosító technológiai rendszerhez legalább 300 Nm3/h kapacitású nyomásfokozó berendezés és tartozékainak telepítését is tartalmazó szállítására vonatkozó referenciával;

M2) az alábbi szakemberekkel:

a) felsőfokú (főiskola, vagy egyetem) műszaki (gázmérnök, vagy gépészmérnök, vagy villamosmérnök, vagy vegyészmérnök) végzettségű szakemberekkel, akik nagynyomású (min 60 barg) CH gáz előkészítését, vagy H2 előállítását, vagy hasznosítását biztosító technológiai rendszerek, berendezések gyártására, telepítésére kiterjedő, egyenként minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek:

Aa) minimum 1 fő szakirányú végzettségű gépészeti telepítés vezető a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerint e jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel;

Ab) további minimum 1 fő szakirányú végzettségű villamos telepítés vezető a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerint e jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel;

b) legalább egy fő robbanásbiztos berendezések javítói, szerelői és felülvizsgálói végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik nagynyomású (min 60 barg) CH gáz előkészítését, vagy H2 előállítását, vagy hasznosítását biztosító technológiai rendszerek, berendezések robbanásbiztos egységeinek javításában, szerelésében és felülvizsgálatában.

Egy szakember több minőségben is részt vehet a közbeszerzési eljárásban.

M3) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel, tanúsítvánnyal:

a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy egyenértékű);

b) ISO 14001 környezetirányítási rendszer;

c) ISO 45001 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer;

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Zamiast:
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bontás dátuma
Zamiast:
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Zamiast:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

Karkterkorlát miatt folytatá a VI.3) pont szövegéhez

A tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt csak cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy képviselheti (ilyen személy mellett a tárgyaláson Ajánlattevő részéről az általa szükségesnek vélt szakemberei részt vehetnek).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes személyi igazolvány, jogosítvány illetve útlevél hiányában az Ajánlatkérő területére való belépés és így a tárgyaláson való részvétel nem lehetséges. A beléptetés időtartama adott esetben akár a 10 percet is meghaladhatja, ezért kérjük, hogy a tárgyalásra való belépésnél ezt az időtartamot is figyelembe véve járjanak el.

A tárgyalás(ok) helye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emeleti tárgyaló

Ajánlatkérő jogosult több tárgyalási napot tartani, ha a szerződéses feltételek és a műszaki kérdések az első tárgyalási napon nem tisztázhatóak. Az értékelésre kerülő ajánlati elemek módosítása csak a szerződéses feltételek és a műszaki kérdések tisztázása után a tárgyaláson megadott időpontban benyújtott módosított ajánlattal lehetséges. Ezt követően Ajánlatkérő lehetőség szerint a tárgyaláson - az Ajánlattevők bevonásával - határozza meg az esetleg szükséges következő tárgyalási forduló időpontját.

Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a jelenlévők aláírnak. Ajánlatkérő az ajánlattevőknek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad és két munkanapon belül azt részükre megküldi az EKR-ben.

Az Ajánlattevő a tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak összességében előnyösebbre módosíthatja, vagy fenntarthatja ajánlatát, amennyiben a műszaki tartalom nem módosul. A szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalások lezárásakor Ajánlatkérő az ajánlattevők általi elfogadást követően véglegesíti a szerződéstervezet szövegét, melyet a jelenlévők szignálását követően másolatban átad és két munkanapon belül azt részükre megküldi az EKR-ben.

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek tisztázása után az így kialakult szerződési tartalom és feltételek alapján lesz lehetősége a végleges ajánlatuk megtételével az ajánlati elemeik módosítására, illetve fenntartására.

Amennyiben a végső ajánlat benyújtására a tárgyaláson nincs lehetőség, a tárgyalások befejezését követően ajánlatkérő az EKR keretei között felhívja az ajánlattevőket a végső ajánlat EKR-ben való megtételére. A végső ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálati szempontokra vonatkozó utolsó ajánlatot, a részletes árajánlatot tartalmazó árazott költségvetést és a műszaki ajánlatot tartalmazó értékelési táblázatot, valamint a szerződéses tárgyalások eredményének teljes körű elfogadására vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozat. A végső ajánlatok bontására az EKR-en keresztül automatikusan kerül sor, majd ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésének megfelelően megküldi a bontásról készült jegyzőkönyvet.

A végső ajánlatok ily módon való megadásával ajánlati kötöttség jön létre a teljes szolgáltatási-ellenszolgáltatási tartalomra és feltételekre mind Ajánlatkérő, mind Ajánlattevő vonatkozásában. Ajánlattevőnek a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban tett módosított ajánlatai (végső ajánlatok) kerülnek értékelésre. Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozza meg.

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei csak a Kbt. 88.§ (6) bekezdés rendelkezéseinek keretei között változhatnak!

A tárgyalások során benyújtott végső ajánlatok esetében az ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdéseinek rendelkezéseit.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

Powinno być:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

Karkterkorlát miatt folytatás a VI.3) pont szövegéhez

A tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt csak cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy képviselheti (ilyen személy mellett a tárgyaláson Ajánlattevő részéről az általa szükségesnek vélt szakemberei részt vehetnek).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes személyi igazolvány, jogosítvány illetve útlevél hiányában az Ajánlatkérő területére való belépés és így a tárgyaláson való részvétel nem lehetséges. A beléptetés időtartama adott esetben akár a 10 percet is meghaladhatja, ezért kérjük, hogy a tárgyalásra való belépésnél ezt az időtartamot is figyelembe véve járjanak el.

A tárgyalás(ok) helye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emeleti tárgyaló

Ajánlatkérő jogosult több tárgyalási napot tartani, ha a szerződéses feltételek és a műszaki kérdések az első tárgyalási napon nem tisztázhatóak. Az értékelésre kerülő ajánlati elemek módosítása csak a szerződéses feltételek és a műszaki kérdések tisztázása után a tárgyaláson megadott időpontban benyújtott módosított ajánlattal lehetséges. Ezt követően Ajánlatkérő lehetőség szerint a tárgyaláson – az Ajánlattevők bevonásával – határozza meg az esetleg szükséges következő tárgyalási forduló időpontját.

Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a jelenlévők aláírnak. Ajánlatkérő az ajánlattevőknek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad és két munkanapon belül azt részükre megküldi az EKR-ben.

Az Ajánlattevő a tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak összességében előnyösebbre módosíthatja, vagy fenntarthatja ajánlatát, amennyiben a műszaki tartalom nem módosul. A szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalások lezárásakor Ajánlatkérő az ajánlattevők általi elfogadást követően véglegesíti a szerződéstervezet szövegét, melyet a jelenlévők szignálását követően másolatban átad és két munkanapon belül azt részükre megküldi az EKR-ben.

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek tisztázása után az így kialakult szerződési tartalom és feltételek alapján lesz lehetősége a végleges ajánlatuk megtételével az ajánlati elemeik módosítására, illetve fenntartására.

Amennyiben a végső ajánlat benyújtására a tárgyaláson nincs lehetőség, a tárgyalások befejezését követően ajánlatkérő az EKR keretei között felhívja az ajánlattevőket a végső ajánlat EKR-ben való megtételére. A végső ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálati szempontokra vonatkozó utolsó ajánlatot, a részletes árajánlatot tartalmazó árazott költségvetést és a műszaki ajánlatot tartalmazó értékelési táblázatot, valamint a szerződéses tárgyalások eredményének teljes körű elfogadására vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozat. A végső ajánlatok bontására az EKR-en keresztül automatikusan kerül sor, majd ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésének megfelelően megküldi a bontásról készült jegyzőkönyvet.

A végső ajánlatok ily módon való megadásával ajánlati kötöttség jön létre a teljes szolgáltatási-ellenszolgáltatási tartalomra és feltételekre mind Ajánlatkérő, mind Ajánlattevő vonatkozásában. Ajánlattevőnek a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban tett módosított ajánlatai (végső ajánlatok) kerülnek értékelésre. Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozza meg.

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei csak a Kbt. 88.§ (6) bekezdés rendelkezéseinek keretei között változhatnak!

A tárgyalások során benyújtott végső ajánlatok esetében az ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdéseinek rendelkezéseit.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

A Részvételi felhívás III.1.3) M2) pont módosításának megfelelően módosításra kerültek a Közbeszerzési Dokumentum kapcsolódó részei.