29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 636071-2020

28/12/2020    S252

Litwa-Kaunas: Motopompy

2020/S 252-636071

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 233-574640)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Krajowy numer identyfikacyjny: 132340880
Adres pocztowy: Pramonės pr. 11A
Miejscowość: Kaunas
Kod NUTS: LT LIETUVA
Kod pocztowy: LT-51327
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Jolanta Vitkauskienė
E-mail: jolanta.vitkauskiene@vmu.lt
Tel.: +370 60730520
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.vilmu.lt
Adres profilu nabywcy: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8835

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Padidinto pravažumo lengvieji automobiliai, skirti miško gaisrų gesinimui

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Numatoma įsigyti N1G kategorijai priskirtus visureigius furgonus, turinčius uždarą kėbulą su įmontuotu moduliu, skirtus miško gaisrams gesinti su garantiniu techniniu aptarnavimu 5 metams.

Automobilių kiekis – 16 vnt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 233-574640

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Zamiast:
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Zamiast:
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:45
VII.2)Inne dodatkowe informacje: