Roboty budowlane - 639348-2020

Submission deadline has been amended by:  153744-2021
TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNumer publikacji ogłoszenia639348-2020
PDData publikacji31/12/2020
OJNumer wydania Dz.U. S255
TWMiejscowość nabywcyKRAKÓW
AUNazwa urzędowa nabywcyZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (PL21)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany28/12/2020
DTTermin składania ofert01/04/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
45233140 - Roboty drogowe
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL2
PL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE