Bunuri - 639674-2020

31/12/2020    S255

România-Lovrin: Îngrăşăminte azotate

2020/S 255-639674

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin
Număr naţional de înregistrare: ro9179830
Adresă: Str. Principală nr. 200
Localitate: Lovrin
Cod NUTS: RO424 Timiş
Țară: România
Persoană de contact: Nicolae Marinel Horablaga
E-mail: scdal@yahoo.com
Telefon: +04 256381401
Fax: +04 256381404
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://scdalovrin.wixsite.com/mysite
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110318
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Cercetare-dezvoltare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare îngrășăminte azotate și complexe

Număr de referinţă: 0010
II.1.2)Cod CPV principal
24410000 Îngrăşăminte azotate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare ingrasaminte azotate si complexe: azotat de amoniu, uree granulate, ingrasamant complex NPK 15:15:15, azotat cu sulf, ingrasaminte foliare si diverse ingrasaminte pentru laboratoarele de cercetare. Aceasta achizitie de produse este necesara pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile in proprietate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 325 289.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare îngrășăminte foliare

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24440000 Diverse tipuri de îngrăşăminte
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Lovrin, nr. 200, jud Timis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare ingrasaminte foliare – 500 litri ingrasamant foliar lichid, B: 150 g/l; Mo: 6 g/l si 600 litri ingrasamant foliar lichid N: 69 g/l; MgO: 118 g/l; B: 60 g/l; Mn: 70 g/l; Mo: 4 g/l necesare pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in proprietate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare îngrășământ complex NPK 15:15:15

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24422000 Îngrăşăminte chimice fosfatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Lovrin, nr. 200, jud Timis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare ingrasamant complex NPK 15:15:15 – 468 tone necesara pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in proprietate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 678 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare azotat de amoniu

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24410000 Îngrăşăminte azotate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Lovrin, nr. 200, jud Timis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare azotat de amoniu – 312 tone necesara pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in proprietate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 390 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare uree granulată

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24410000 Îngrăşăminte azotate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Lovrin, nr. 200, jud Timis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare uree granulata – 150 tone necesara pentru efectuare lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile afllate in proprietate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 195 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare azotat cu sulf

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24410000 Îngrăşăminte azotate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Lovrin, nr. 200, jud Timis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare azotat cu sulf – 24 tone necesara pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in proprietate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare îngrășăminte necesare pentru laboratoarele de cercetare

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24440000 Diverse tipuri de îngrăşăminte
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Lovrin, nr. 200, jud Timis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare:

— 2 tone azotat cu calciu;

— 30 litri ingrasamant foliar N: 3,9 %, MgO: 15,2 %, Cu: 3 %, Mn: 9,1 %, Zn: 4,9 %;

— 1 200 kg ingrasamant chimic fosfatic: fosfor: 40 %, calciu: 17 %, SO3: 10 %, Mg: 0,5 %, Fe: 0,3 %, Zn: 0,03 %;

— 600 kg ingrasamant chimic potasic: potasiu: 60 %;

— 100 kg ingrasamant solubil: azot: 20 %, pentaoxid de fosfor: 5 %, oxid de potasiu: 10 %, oxid de magneziu: 2 %, microelemente B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo;

— 175 kg ingrasamant solubil: azot: 14 %, pentaoxid de fosfor: 10 %, oxid de potasiu: 14 %, microelemente B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo;

— 175 kg ingrasamant solubil: azot: 5,5 %, azotat nitric: 2,5 %, pentaoxid de fosfor: 14 %, oxid de potasiu: 25 %, oxid de magneziu: 3 %, microelemente B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo;

— 125 kg ingrasamant solubil: azot: 15,4 %, oxid de calciu: 26,5 %, necesare pentru laboratoarele de cercetare din cadrul SCDA Lovrin.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 889.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, asociatii terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste documente pot fi:

— pentru persoane juridice/fizice romane:

1. certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat) valabil la momentul prezentarii; certificatul va atesta lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora mai mari decat cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia in conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

5. alte documente edificatoare, după caz;

— pentru personae juridice/fizice straine: documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE si prezentarea declaratiilor: declaratia privind evitarea conflictului de interese (Formularul 1) pentru fiecare lot in parte si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul 2) pentru fiecare lot in parte, conform modelelor puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta in documentatia de atribuire, odata cu depunerea DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire sunt:

1. Horablaga Marinel Nicolae, director SCDA Lovrin;

2. Rain Petru, director tehnic;

3. Foghis Giorgiana Maria, economist achizitii publice;

4. Petrovici Florentina, economist;

5. Sandor Cristian, sef laborator.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerințelor este completarea DUAE de catre op. economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative constau în:

— persoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de Registrul Comertului de pe langa tribunalele teritoriale in conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului actualizata sau alta forma legala de inregistrare obligatorie pentru realizarea activitatii, din care sa rezulte informatii reale/actuale la momentul prezentarii documentului si obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii a depus certificatul constatator electronic, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata. In cazul operatorilor ec. ce participa in comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

— pentru persoane juridice/fizice straine: prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata „conform cu originalul”, semnate si stampilate de reprezentantul legal si insotite de traducerea autorizata in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident..

Nota: operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat trebuie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. In cazul depunerii unei oferte de asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proportia de subcontractare.

1. Informatii privind sustinerea (daca este cazul). Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte;

2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Totodata, se va depune DUAE completat de tertul/tertii sustinatori cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. In conformitate cu Notificarea nr. 256/8.12.2016, odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului (Formular 8). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;

2. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. In conformitate cu Notificarea nr. 256/8.12.2016, odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare (Formularul nr. 9 – „Acord de subcontractare”).

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani calculati pana la data-limita de depunere a ofertei a furnizat produse similare (ingrasaminte), cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, în valoare cumulată de minim: pentru lot I: 390 000 RON fara TVA; pentru lot II: 195 000 RON fara TVA; pentru lot III: 28 800 RON fara TVA; pentru lot IV: 678 600 RON fara TVA; pentru lot V: 21 000 RON fara TVA; pentru lot VI: 11 889 RON fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Se vor prezenta contracte la nivelul carora au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sau orice documente relevante care confirma indeplinirea cerintei: documente constatatoare/recomandari/certificate/procese-verbale/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar. Se va prezenta DUAE, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse conform art. 196 din Legea nr. 98/2016. In situatia in care un ofertant si-a inceput activitatea economica de o perioada de timp mai scurta decat intervalul celor trei ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare duratei de activitate.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/01/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/01/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/12/2020