Bunuri - 639772-2020

31/12/2020    S255

România-Bucureşti: Materiale de construcţii şi articole conexe

2020/S 255-639772

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Asigurare Logistică Integrată
Număr naţional de înregistrare: 4267060
Adresă: Str. Eforie nr. 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050035
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Artan
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Fax: +40 213156468
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110410
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare produse/materiale pentru construcții

Număr de referinţă: 4267060_2020_PAAPD1162699
II.1.2)Cod CPV principal
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru cu ofertanţii ale căror oferte vor fi declarate admisibile după aplicarea criteriului de atribuire, cu valabilitate de 18 luni de la semnarea de către ultima parte, atribuind ulterior, prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de furnizare a produselor/materialelor stabilite de către autoritatea contractantă în invitaţia de participare la reluarea competiţiei.

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru se regasesc în anexele la caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date.

Produsele/materialele ce nu au putut fi prevăzute inițial (identificate și incluse) în anexele caietului de sarcini, dar care au legătură cu caracterul general al contractului și au devenit strict necesare, vor fi achiziționate de către autoritatea contractantă în cuantum de:

— 125 431,00 RON fără TVA, pentru lotul 1;

— 76 391,00 RON fără TVA, pentru lotul 2;

— 127 057,00 RON fără TVA, pentru lotul 3;

— 50 362,00 RON fără TVA, pentru lotul 4;

— 47 625,00 RON fără TVA, pentru lotul 5;

— 25 991,00 RON fără TVA, pentru lotul 6;

— 26 453,00 RON fără TVA, pentru lotul 7;

— 23 138,00 RON fără TVA, pentru lotul 8;

— 20 332,00 RON fără TVA, pentru lotul 9;

— 20 999,00 RON fără TVA, pentru lotul 10.

Astfel, valoarea maximă a acordului-cadru include și majorarea cu valorile prevăzute mai sus.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 113 389.40 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 10
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale tapițerie

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze materiale tapițerie (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 248 748.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 111 147,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instalații încălzire

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produse/materiale pentru instalațiile de încălzire (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 473 580.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 211 609,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instalații sanitare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produse/materiale pentru instalații sanitare (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 194 765.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 533 854,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale lăcătușerie

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze materiale lăcătușerie (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 447 836.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 200 106,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale tâmplărie

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta intenționează să achiziționeze materiale tâmplărie.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 244 403.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 109 206,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instalații electrice

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze materiale/produse pentru instalații electrice (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 718 339.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 320 974,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scule

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze scule.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 197 463.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 88 232,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale frigotehnice

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze materiale frigotehnice (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 217 578.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 97 220,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale construcții

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze materiale pentru construcții (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 179 480.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 527 025,00 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile și elemente fixare

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 D, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze consumabile și elemente fixare (conform anexei la caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 191 195.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 85 431,00 RON fără TVA.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motive de excludere: ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum şi o declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formular 5.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedura: Bunghiuz Florin Nicolae, Mihai Negrilă, Cristea Laurențiu Mihai, Mihaela Verzeş, Alina Carmen Zaharia, Dorin Andrei, Raluca Lucia Pavel.

Notă: nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 Legea nr. 98/2016: ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i).

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016 – toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 republicată, privind semnatura electronică.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba romană.

Criterii privind capacitatea. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documentele echivalente emise în tara de rezidenţă urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Pentru persoane juridice/fizice străine: documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba română.

Nota: formularul DUAE (Document Unic de Achiziţie European) va fi completat în mod distinct şi furnizat exclusiv în format electronic, de către ofertant/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători. Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 10
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Solicitarile de clarif. în legatura cu doc. de atrib. se vor transmite doar prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari”. Pe parcursul evaluării AC poate transmite ofertanților solicitări de clarif. utilizând SEAP. Răspunsul ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În cazul în care AC solicită unui ofertant clarif. și/sau completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarif./compl. solicitate sau clarif./compl. transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă;

2. În cazul în care se constata ca exista oferte admisibile cu prețuri egale, AC va solicita reluarea competiției prin transmiterea unor propuneri financiare imbunatatite, offline, prin e-mail;

3. Pentru informatiile privind asociații și subcontr., terti sustinatori se va completa DUAE;

4. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei se va prezenta un acord sau o scrisoare de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea AC, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea AC;

5. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din AC, DUAE include si informatii privind partea din AC care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subco. Subcontr. pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate inf. mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, din perspectiva capacitatilor subcontr. pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontr. pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai info. mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016;

6. Pentru info. priv. tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 050035
Țară: România
E-mail: juridic.dgl@mai.gov.ro
Telefon: +0 0213170504
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic – DALI
Adresă: Str. Eforie nr. 3, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 050035
Țară: România
E-mail: juridic.dgl@mai.gov.ro
Telefon: +00 0213170504
Adresă internet: www.mai.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020