Bunuri - 639778-2020

31/12/2020    S255

România-Mediaș: Reactivi de laborator

2020/S 255-639778

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Mediaș
Număr naţional de înregistrare: 4751469
Adresă: Str. Cloşca nr. 2
Localitate: Mediaș
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551030
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Silvia Duma
E-mail: achizitii@spitalulmedias.ro
Telefon: +40 269842550
Fax: +40 372699197
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulmedias.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110373
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reactivi de laborator

Număr de referinţă: 9897
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Reactivi sunt necesari pentru efectuarea analizelor pacientilor internati in Spitalul Municipal Medias.

Se vor incheia acorduri-cadru pentru o perioada de 24 de luni.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 551 726.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 42
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.24 Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Alcool izopropilic concentratie minim 96 % pentru mentenanta interna a obiectivelor microscopului cant.min 1 - cant.max 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 200 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.26 Pachet truse latex-aglutinare

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

PROTEINA C REACTIVA cant.min 3 - cant.max.72 kit

ANTICORPI ANTI STREPTOLIZINA O cant.min 1- cant.max 24 kit

FACTOR REUMATOID cant.min 1 - cant.max.24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 5.200 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.36 Test Anticorpi anti HCV confirmare

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Anticorpi anti HCV confirmare cant.min 1 - cant.max. 24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui maimare CS este 1.600 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate AC

AGAR COLUMBIA +5 % sange de berbec cant min 80 - cant max 1920 pach

MUELLER HINTON CU SANGE cant min 6- cant max 144 pach

MEDIU MUELLER HINTON cant min 40- cant max 960 pach

MEDIU AGAR CROMOGEN LEVURI cant min 6 - cant max 144 pach

MEDIU HEKTOEN cant min 15 - cant max 360 pach

MEDIU SALMONELLA-SHIGELLA cant min 10 - cant max 240 pach

MEDIU BILA AESCULINA AZID AGAR cant min 5- cant max 120 pach

MEDIU AGAR CHAPMAN cant min 10- cant max 240 pach

MEDIU AGAR CHOCOLATE + VITOX cant min 7- cant max 168 pach

MEDIU NUTRIENT AGAR cant min 20- cant max 480 pach

MEDIU SABOURAUD GLUCOSE CU CLORAMFENICOL cant min 10- cant max 240 pach

MEDIU BULION CU SELENIT ACID DE SODIU cant min 2- cant max 48 cut

MEDIU AGAR CITRAT SIMMONS cant min 2 - cant max 48 cut

MEDIU AGAR T.S.I cant min 2- cant max 48 cut

C.DIFFICILE TOXIN A+B CONTROL POZITIV cant min 9- cant max 216 cut

GIARDIA cant min 4 - cant max 96 cut

ROTA ADENOVIRUS cant min 9- cant max 216 cut

H.PYLORI Ag. cant min 10- cant max 240 cut

SER ANTI-SALMONELLA O:4, cant min 1 - cant max 24 fl

SER SALMONELLA ANTI-O POLIVALENT A B D E L cant min 1 - cant max 24 fl

SER ANTI-SALMONELLA GRUP A, O:2 cant min 1- cant max 24 fl

SER SALMONELLA ANTI-O:1 cant min 1- cant max 24 fl

SER SALMONELLA ANTI-O:5 cant min 1- cant max 24 fl

SER SALMONELLA ANTI-O:9 cant min 1- cant max 24 fl

E.COLI POOL 1 EPEC/VTEC/STEC cant min 1- cant max 24 fl

PUNGI PLASTIC ANAEROBIOZA 20 cant min 2- cant max 48 cut

ANAEROGEN COMPACT cant min 2- cant max 48 cut

CO2 GEN COMPACT cant min 2 - cant max 48 cut

AMPICILLIN AMP 10# cant min 1- cant max 24 cut

CEPHAZOLIN KZ 30 # cant min 1- cant max 24 cut

CHLORAMPHENICOL C 30 # cant min 1- cant max 24 cut

ERITROMICINA E15# cant min - cant min 1- cant max 24 cut

GENTAMICIN CN 10# cant min - cant min 1- cant max 24 cut

MINOCICLINE MH 30# cant min 1- cant max 24 cut

NITROFURANTOIN F 300# cant min 1- cant max 24 cut

PENICILIN G P10# cant min 1- cant max 24 cut

SEPTRIN SXT 25#, cant min 1- cant max 24 cut

TOBRAMYCIN TOB 10# cant min 1- cant max 24 cut

VANCOMYCIN VA 30#, cant min 1- cant max 24 cut

CLINDAMYCIN DA 2#, cant min 1- cant max 24 cut

AMIKACIN AK 30#, cant min 1- cant max 24 cut

CEFOXITIN FOX 30#, cant min 1- cant max 24 cut

CEFUROXIME SODIUM CXM30#, cant min 1- cant max 24 cut

LEVOFLOXACIN LEV 5 cant min 1- cant max 24 cut

OXACILIN OX 1#, cant min 1- cant max 24 cut

LINEZOLID,30# LZD cant min 1- cant max 24 cut

CEFOTAXIME CTX 30#, cant min 1- cant max 24 cut

ERTAPENEM 10# cant min 1- cant max 24 cut

CEFTAROLINE DISC 30ug cant min 1- cant max 24 cut

AMOXICILIN/CLAVULANIC AMC30#, cant min 1- cant max 24 cut

CEFOPERAZONE CFP 75#, cant min 1- cant max 24 cut

CEFTAZIDIME CAZ30#, cant min 1- cant max 24 cut

CEFTRIAXONE CRO30#, cant min 1- cant max 24 cut

CIPROFLOXACIN CIP 5#,cant min 1- cant max 24 cut

NORFLOXACIN NOR 10# cant min 1- cant max 24 cut

IMIPENEM IMP 10# cant min 1- cant max 24 cut

SULBACTAM/AMPICILIN SAM 20#, cant min 1- cant max 24 cut

CLARITHROMICIN CLR 15 cant min 1- cant max 24 cut

PIPERACILINA/TAZOBACTAM TZP110 ccant min 1- cant max 24 cut

CEFEPIME FEP 30#, cant min 1- cant max 24 cut

MEROPENEM MEN 10 cant min 1- cant max 24 cut

GENTAMICIN CN120 cant min 1- cant max 24 cut

OPTOCHIN DISCS cant min 1- cant max 24 cut

BACITRACIN DISCS cant min 1- cant max 24 cut

COLISTIN SULFAT DISCS cant min 1- cant max 24 cut

NOVOBIOCINA DISCS 30μg/disc cant min 1- cant max 24 cut

TEICOPLANINA DISCS 30μg/disc cant min 1- cant max 24 cut

TRUSA LATEX AGLUTINARE GRUPE STREPTOCOCI cant min 1- cant max 24 cut

TRUSA LATEX AGLUTINARE IDENTIF.STAFILOCOC AURIU cant min 1- cant max 24 cut

SET STANDARD TURBIDITATE MCFARLAND cant min 1- cant max 24 kit

CANDIDA ALBICANS ATCC 10231cant min 1 - cant max 24 set

CANDIDA PARAPSILOSIS ATCC 22019 cant min 1 - cant max 24 set

S. ENTERICA TYPHIMURIUM ATCC 14028 cant min 1 - cant max 24 set

S. PYOGENES ATCC 19615 cant min 1 - cant max 24 set

S. AUREUS ATCC 25923 cant min 1 - cant max 24 set

E. FAECALIS ATCC 29212 cant min 1 - cant max 24 set

E. COLI ATCC 25922 cant min 1 - cant max 24 set

P. AERUGINOSA ATCC 27853 cant min 1 - cant max 24 set

Teste Imunocromatografice pentru detectarea Rezistentei la antibiotice O.O.K.N.V.cant min1 - cant max 24 cut

TRUSA LATEX AGLUTINARE ANTIGENE BACTERIENE cant min 1 - cant max 24 cut

AGAR DRIGALSKI LACTOZA cant min 70 - cant max 1680 cut

BULION TIOGLICOLAT cant min 2- cant max 48 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 929 160.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 309.720,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie 2

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC - Sistem standardizat de identificare enterobacterii si a altor bacilli Gram cant.min 1 - cant.max.24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 848.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 1.616,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet reactivi, controale si calibratori pentru analizorul de ioni ProLyte

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatea AC

KIT REACTIVI IONOMETRU Na/K cant. min 2- cant. max 48 kit

KIT SPALARE ZILNICA cant. min 1- cant. max 24 kit

KIT CONTROL DE CALITATE IONI cant. min 1- cant. max 24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 78 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 26.080,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.39 Apa distilata pentru preparate injectabile sterila

Lot nr.: 39
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Apa distilata pentru preparate injectabile sterila cant.min 8 - cant.max.192 cutie

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.25 Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Acid acetic glacial cant.min 1 - cant max.24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui maimare CS este 800 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.37 Test Antigen H.Pylori

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Antigen H.Pylori cant. min 9 - cant.max. 216 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 29 808.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui maimare CS este 9.936,00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.31 Test Anticorpi anti HCV

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Anticorpi anti HCV - cant.min 3 - cant. max. 72 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 2.400 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi, controale si calibratori compatibili 100 % cu analizorul automat de biochimie si modul imunologie prin turbidimetrie Selectra ProXL

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

GOT/AST cant.min 2-cant.max. 48 kit

GPT/ALTcant.min 2-cant.max. 48 kit

UREE cant.min 2 -cant.max. 48 kit

CREATININA JAFFE cant.min 2-cant.max. 48 kit

GLUCOZA GOD-PAP cant.min 1-cant.max. 24 kit

ACID URIC cant.min 1-cant.max. 24 kit

CREATININ KINAZA (CK-NAC) cant.min 1-cant.max. 24 kit

FOSFATAZA ALCALINA: ALP(DEA) cant.min 1-cant.max. 24 kit

GAMMA-GT PLUS cant.min 1-cant.max. 24 kit

MAGNEZIU XYLIDYL cant.min 2-cant.max. 48 kit

TRIGLICERIDE cant.min 1-cant.max. 24 kit

CREATIN KINAZA MB (CK-MB) cant.min 1-cant.max. 24 kit

FIER FERENE cant.min 1-cant.max. 24 kit

FERITINA cant.min 2-cant.max. 48 kit

FERITINA CALIBRATOR cant.min 1-cant.max. 24 kit

CALCIU ARSENAZO cant.min 2-cant.max. 48 kit

TOTAL PROTEINE BIURET cant.min 1-cant.max. 24 kit

LDH-L cant.min 1-cant.max. 24 kit

AMILAZA cant.min 2-cant.max. 48 kit

BILIRUBINA TOTALA cant.min 1-cant.max. 24 kit

BILIRUBINA DIRECTA cant.min 1-cant.max. 24 kit

COLESTEROL cant.min 1-cant.max. 24 kit

HDL-COLESTEROL cant.min 2-cant.max. 48 kit

LDL-COLESTEROL cant.min 2-cant.max. 48 kit

SYSTEM SOLUTION cant.min 2-cant.max. 48 fl

SYSTEM CLEANING SOLUTION cant.min 2-cant.max. 48 fl

SER DE CALIBRARE BIOCHIMIE cant.min 2-cant.max. 48 kit

SER DE CONTROL NORMAL BIOCHIMIE cant.min 2-cant.max. 48 kit

SER DE CONTROL PATOLOGIC BIOCHIMIE cant.min 2-cant.max. 48 kit

SER DE CALIBRARE HDL COLESTEROL cant.min 1-cant.max. 24 kit

SER DE CALIBRARE LDL COLESTEROL cant.min 1-cant.max. 24 kit

SER DE CONTROL CK-MB cant.min 2-cant.max. 48 kit

ACID SOLUTION cant.min 2-cant.max. 48 fl

IgG KIT cant.min 1-cant.max. 24 kit

IgM KIT cant.min 11-cant.max. 24 kit

IgA KIT cant.min 1-cant.max. 24 kit

COMPLEMENT C3 KIT cant.min 1-cant.max. 24 kit

COMPLEMENT C4 KIT cant.min 1-cant.max. 24 kit

CRP KIT cant.min 2-cant.max. 48 kit

Anti-streptolysin(O) KIT cant.min 2-cant.max. 48 kit

Rheumatoid Factor KIT cant.min 1-cant.max. 24 kit

CRP STANDARD SET cant.min 1-cant.max. 24 cut

ASL STANDARD SET cant.min 1-cant.max. 24 cut

RF STANDARD SET cant.min 1-cant.max. 24 cut

PROTEIN STANDARD SET cant.min 1-cant.max. 24 cut

IMMUNOLOGY CONTROL LOW cant.min 6-cant.max. 144 cut

IMMUNOLOGY CONTRO HIGH cant.min 6-cant.max. 144 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 493 008.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 164.336,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi, controale si calibrator de hematologie compatibil 100 % cu analizorul automat de hematologie 5-diff Mindray BC 5380

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant AC

Diluent cant.min 4- cant.max.96 fl

Lyzant pentru diferentierea formulei leucocitare cant.min 2 - cant.max. 48 fl

Lyzant pentru diferentierea formulei leucocitare si colorarea eozinofilelor cant.min 2- cant.max.48 fl

Lyzant pentru determinarea hemoglobinei si diferentierea bazofiliei cant.min 2- cant.max. 48 fl

Reactiv de curatare pentru initierea curatarii tubulaturii si eliminarea albuminei si a sedimentului cant.min 2- cant.max. 48 fl

Reactiv de curatare pentru intretinerea zilnica a analizorului cant.min 2- cant.max.48 fl

Pachet controale de hematologie compatibil 100 % cu analizorul automat de hematologie 5-diff Mindray BC 5380 cant.min 3- cant.max.72 pach

Calibrator pentru RBC, WBC, HGB, HCT, PLT compatibil 100 % cu analizorul MINDRAY BC 5380 cant.min 1- cant.max. 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 123 924.48 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val.celui mai mare CS este 41308,16 ron

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi, controale si calibratori 100 % compatibili cu analizorul de imunologie Vidas PC

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

TSH cant.min 4-cant.max. 96 kit

FT4 cant.min 4-cant.max. 96 kit

FPSA cant.min 2-cant.max. 48 kit

Prolactina cant.min 1-cant.max. 24 kit

LH cant.min 1-cant.max. 24 kit

FSH cant.min 1-cant.max. 24 kit

Procalcitonina cant.min 2-cant.max. 48 kit

High sensitive Troponin I (TNHS) cant.min 2-cant.max. 48 kit

D-Dimer Exclusion II cant.min 1-cant.max. 24 kit

QCV cant.min 1-cant.max. 24 kit

Serum free cant.min 1-cant.max. 24 cutie

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480 794.16 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 160.264,72 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi destinati compartimentului de parazitologie

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate AC

Coloranti parazitologie pentru efectuarea preparatelor microscopice colorate:

SOLUTIE LUGOL LICHID de culoare bruna flacon de 250 ml cant. min. 1 - cant.max. 24 fl

SOLUTIE SUDAN FLACON 250 ml cant. min. 1 - cant.max. 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 480.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 2.160,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie 3

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Galerii de identificare standardizate Neisseria cant. min.1 - cant.max. 24 kit

TULPINA REFERINTA NEISSERIA GONORRHOEAE ATCC 31426 cant. min.1 - cant.max. 24 set

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui maimare CS este 3.200 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Controale interne suplimentare de nivel patologic cu limite de decizie medicala

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate AC

IMMUNOASSAY SPECIALITY CONTROL1 LEVEL1 cant.min.3 - cant. max.72 cut

IMMUNOASSAY SPECIALITY CONTROL1 LEVEL2 cant.min.3 - cant. max.72 cut

IMMUNOASSAY SPECIALITY CONTROL1 LEVEL3 cant.min.3 - cant. max.72 cut

IMMUNOASSAY CONTROL PREMIUM PLUS LEVEL 3 cant.min. 3- cant. max. 72 cut

IMMUNOASSAY CONTROL3 PREMIUM PLUS LEVEL 2 cant.min. 3 - cant. max. 72 cut

IMMUNOASSAY CONTROL PREMIUM PLUS LEVEL 1 cant.min. 3 - cant. max. 72 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 290 088.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 96.696,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.21 Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

TESTE BIOLOGICE PENTRU AUTOCLAV cant.min 1 - cant max. 24 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 2.400 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.22 Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

BANDA PENTRU TESTUL CHIMIC AUTOCLAV cant. min 1 - cant.max 24 rola

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS 2.400 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.29 CONTROL ABO+Rh

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Canti.AC

CONTROL ABO+Rh cant.min 1 - cant.max. 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 400 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot. 12 Pachet de reactivi, calibratori si controale de imunologie compatibil cu analizorul de biochimie si modul de imunologie prin turbidimetrie D-Chem 300

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate AC

PLASMA PROTEIN CONTROL LEVEL 1 cant.min 2- cant. max. 48 cut

PLASMA PROTEIN CONTROL LEVEL 2 cant.min 2- cant. max. 48 cut

Plasma Protein MULTICALIBRATOR SET cant.min 1- cant. max. 24 cut

IgA cant.min 1- cant. max. 24 cut

IgG cant.min 1- cant. max. 24 cut

IgM cant.min 1- cant. max. 24 cut

COMPLEMENT C3 cant.min 1- cant. max. 24 cut

COMPLEMENT C4 cant.min 1- cant. max. 24 cut

ASLO cant.min 2- cant. max. 48 cut

FR cant.min 1- cant. max. 24 cut

CRP cant.min 4- cant. max. 96 cut

FERITINA cant.min 2- cant. max. 48 cut

FERITIN CALIBRATOR SET cant.min 1- cant. max. 24 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 241 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS 80.400 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 19. Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Sistem standardizat de identificare enterobacterii si alti bacilli Gram

BENZI indicatoare pH

BENZI INDICATOARE PENTRU TESTARE-BENZI PENTRU IDENTIFICAREA OXIDAZEI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 2.800 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi, controale si calibratori compatibil 100 % cu analizorul de ioni EasyLyte

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate AC

KIT REACTIVI IONOGRAMA Na/K cant. min 2- cant. max 48 kit

KIT SPALARE ZILNICA cant. min 1- cant. max 24 kit

"SOLUTIE INCARCARE ELECTROZI " cant. min 1- cant. max 24 fl

KIT CONTROL DE CALITATE IONI cant. min 1- cant. max 24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 74 736.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 24.912,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.23 Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Ulei imersie pentru examinarea microscopica a frotiurilor cant. min 1 - cant.max 24 fl.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val.celui mai mare CS este 800 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.40 Apa distilata cu uz medical

Lot nr.: 40
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Apa distilata pentru diagnostic in vitro sterila cant.min 2 -cant.max.48 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 1.600 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.38 Test FOB(hemoragii oculte)

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

FOB(hemoragii oculte) cant.min 7 - cant.max 168 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val.celui mai mare CS este 8.400 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi, controale si calibratori compatibili 100 % cu analizorul de electroforeza MiniLite

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

KIT REACTIVI ACETAT DE CELULOZA cant.min 1- cant. max 24 kit

SER CONTROL ELECTROFOREZA NIVEL NORMAL cant.min 1- cant. max 24 fl

SER CONTROL ELECTROFOREZA NIVEL PATOLOGIC cant.min 1- cant. max 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 49 440.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 16.480,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.35 Test Ig M HEV

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Ig M HEV cant.min 1 - cant.max.24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 016.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 1.672 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI COMPATIBILI 100 % CU CITITORUL DE STRIPURI URINARE LABUREADER PLUS

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Stripuri biochimie urinara pentru examenul sumar de urina, cu strip de calibrare inclus cant.min 12- cant. max 288 cut

"Urina de control cu matrice umana pentru biochimie urinara,gata preparat pentru utilizare,cu valori pe 2 nivele pentru: proteine urinare, hematii, leucocite, nitriti, glucoza, corpi cetonici, pH, densitate, bilirubina, urobilinogen, ac.ascorbic" cant.min 1- cant. max 24 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 108 115.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 36.038,40 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.33 Test Atc anti HIV

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Atc anti HIV cant. min. 3 - cant.max. 72

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 2.400 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie 1

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate AC

SER FIZIOLOGIC FLACONAT cant.min 3- cant.max.72 cut

MEDIU AGAR M.I.U cant.min 2- cant.max. 48 cut

KIT COLORATIE GRAM cant.min 1- cant.max. 24 kit

BENZI PENTRU REACTIA INDOLULUI cant.min 3 - cant.max. 72

SOLUTIE ALBASTRU DE METILEN cant.min 1- cant.max. 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 38 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 12.880,00lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.18 Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Galerii de identificare standardizate levuri si antifungigrama cant.min 24- cant.max. 24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 2.000 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi, controale si calibratori compatibil 100 % cu analizorul automat de coagulare SYSMEX CA620

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate AC

Reactiv pentru determinarea concomitenta a timpului de protrombina (PT), activitatii de protrombina (AP) si a rap+B26:B37ortului normalizat international (INR) cant. min 3 - cant max. 72 cut

"Reactiv pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT)" cant. min 3 - cant max.72 cut

CLORURA CALCIU cant. min 2 - cant max. 48 cut

REACTIV TROMBINA cant. min 3 - cant max. 72 cut

Reactiv Tampon de dilutie pentru determinarea fibrinogenului (FIB) cant. min 2- cant max. 48 cut

Plasma de Control Patologic suplimentara pentru pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice pentru APTT cant. min 3- cant max. 72 cut

Calibrator PT pentru calibrarea activitatii de protrombina (AP) si a raportului normalizat international (INR). cant. min 1- cant max.24 cut

Calibrator Fibrinogen cant. min 1 - cant max. 24 cut

Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor normale de timp quick (TQ), activitate de protrombina (AP), raport normalizat international (INR), timp de tromboplastina partial activata (APTT) si fibrinogen (FIB)(metoda Clauss) cant. min 5- cant max. 120 cut

Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de timp quick (TQ), activitate de protrombina (AP), raport normalizat international (INR), APTT si fibrinogen (FIB)(metoda Clauss) cant. min 4- cant max. 96 cut

SOLUTIE DE SPALARE A ANALIZORULUI cant. min 9- cant max. 216 fl

SOLUTIE DE INTRETINERE ZILNICA A ANALIZORULUI cant. min 1- cant max. 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 412 872.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 137.624,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pentru coloratie hematologica

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Kit de coloratie hematologica May-Grunwald-Giemsa cant.min 1 - cant.max 24 kit

Phosphate Buffer tablets pH 6,8 cant.min 1- cant.max 24 cutie

Colorant pentru numaratoarea de reticulocite cant.min 1- cant.max 24 fl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 4.400,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachet de reactivi, calibrator si controale de hematologie compatibil 100 % cu analizorul automat de hematologie 5-diff CELL-DYN RUBY

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoare A.C.,

Diluent cant.min 4 - cant.max. 96 cut

WBC Lyse cant.min 2 - cant.max. 48 cut

CN-Free HGB/NOC cant.min. 2 - cant.max. 48 cut

Enzymatic cleaner concentrate cant.min 2 - cant.max. 48 cut

Pachet controale de hematologie compatibil 100 % cu analizorul automat de hematologie 5-diff Cell-Dyn Ruby cant.min. 3 - cant.max. 72 pach.

Calibrator pentru RBC, WBC(WOC), WBC(NOC),HGB,PLT,MCV compatibil 100 % cu analizorul CELL-DYN RUBY cant.min. 1 - cant.max. 24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 380 736.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val.celui mai mare CS este 126.912,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 20. Pachet de reactivi destinati compartimentului de bacteriologie

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Kit 4 flacoane cu seruri de aglutinare anti Shigella

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 3.200 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.28 Kit IMUNOHEMATOLOGIE

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Kit IMUNOHEMATOLOGIE GRUPE SANGUINE ABO+Rh cant. min 1 - cant.max.24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 920.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 640 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 41. Pachet de reactivi si consumabile compatibil 100 % cu sistemul automat de identificare a bacteriilor si fungilor,de testare a sensibilitatii la antibiotice a bacteriilor si a sensibilitatii la antifungice a fungilor si de testare a fenotipurilor de rezistenta ale bacteriilor VITEK 2 COMPACT a

Lot nr.: 41
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant AC

Carduri pentru identificarea automată a bacililor Gram negativi fermentativi si nefermentativi cant.min 7- cant.max 168 cut

Carduri pentru identificarea automată a bacteriilor Gram pozitive cant.min 5- cant.max 120 cut

Carduri pentru identificarea automată a fungilor (levurilor) cant.min 2- cant.max 48 cut

Carduri pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a bacililor Gram negativi in special fermentativi cu confirmare beta-lactamaze (cefotaxim, ceftazidim, cefepim cu inhibitori) cant.min 7- cant.max 168 cut

Carduri pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a bacililor Gram negativi in special nefermentativi contin colistin cant.min 2- cant.max 48 cut

Carduri pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi viridans cant.min 1- cant.max 24 cut

Carduri pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus agalactiae (contin cefoxitin) cant.min 5- cant.max 120 cut

Carduri pentru testarea sensibilitatii fungilor la antifungice cant.min 2- cant.max 48 cut

Solutie salina cant.min 1- cant.max 24 cut

KIT DENSICHECK PLUS STANDARDS cant.min 1- cant.max 24 buc

Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 cant.min 1- cant.max 24 buc

Enterobacter hormaechei ATCC 700323 cant.min 1- cant.max 24 buc

Candida albicans ATCC 14053 cant.min 1- cant.max 24 buc

Streptococcus pneumonie ATCC 49619 cant.min 1- cant.max 24 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 458 713.92 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 152.904,64 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.32 Test Helicobacter pylori Ac

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spital Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. AC

Helicobacter pylori Ac cant.min3 - cant.max.72 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 2.880 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.34 Test IgM HAV

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

IgM HAV - cant. min 1- cant.max 8

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 1.600 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.27 Pachet reactivi serologie sifilis

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Kit reactivi TPHA cant.min 1 - cant.max.24 kit

Kit reactivi RPR cant.min 1 - cant.max.24 kit

Kit reactivi VDRL cant.min 1 - cant.max.24 kit

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 160.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS este 1.200 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.30 Test Antigen HBs

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant.AC

Antigen HBs

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare CS 2.880 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot.42 Pachet de reactivi si consumabile compatibil 100 % cu sistemul de detectie complet automat BacT/Alert 3D 120 aflat in dotarea laboratorului

Lot nr.: 42
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant AC

Flacoane aerobe pentru adulti tratati cu antibiotice cant.min 1- cant. max 24 cut

Flacoane anaerobe pentru adulti tratati cu antibiotice cant.min 1- cant. max 24 cut

Flacoane pentru copii tratati cu antibiotice cant.min 1- cant. max 24 cut

BTA Subculture units cant.min 1- cant. max 24 cut

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 171 546.72 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui maimare CS este 57.182,24 lei

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motive de excludere a candidatului/ofertantului

1. Declaratie privind neincadrare in art. 164 din Legea 98/2016 Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

2. Declaratie conform art.165 din Legea 98/2016 Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

3. Declaratie privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 Ofertantul (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art.167, alin.(1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. Acestea pot fi: - motive de excludere privind insolvența/lichidarea; - motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave; - motive de excludere privind denaturarea concurenței; - motive de excludere privind încetarea anticipată a contractelor, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.

4. Declaratie privind neîncadrarea în art. 60 din Legea 98/2016 Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) declara ca nu se gaseste in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice alte situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, cu membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe locul unu in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, impreuna cu Declaratiile 164, 165 167. Declaratia 60 va fi incarcata odata cu DUAE si garantia de participare.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile la bugetul consolidat general, valabile la momentul solicitarii de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la data depunerii,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si vor fi incarcate in SEAP.

Nota:

a. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

b. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

c. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

d. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

Comisia de evaluare:Constantin Gheorghe Nicorici – Manager,

Ec. Sanda Suciu - Director Financiar-Contabil,

Man Ciprian Marius – Consilier juridic

Presedinte dr. Delia Cristea

Membru comisie evaluare dr. Rus Cristina

Membru comisie evaluare Mihaly Miklos

Membru comisie evaluare Adriana Nemes

Membru comisie evaluare Nicoleta Silvia Duma

Membru comisie evaluare Nicolae Vasile Hategan

Membru comisie evaluare Voda Maria

Membru de rezerva comisie de evaluare Dorina Binder

Membru de rezerva comisie de evaluare Adela Lucia Sampetrean

Conform art. 172 din Legea 98/2016 autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate referitoare la:

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

— Certificat constatator emis de ONRC prin care operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta si din care sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele solicitate in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica. Documentele vor fi scanate, semnate cu semnatura electronic si incarcate in SEAP,

— Conform art.173 al. 1, din Legea 98/2016. - Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016, ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European)

— Ofertanti aflati pe locul 1 in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.

Nota:

— In cazul unei asocieri avizul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa,

— Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respective documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare:Presedinte dr. Delia Cristea

Membru comisie evaluare dr. Rus Cristina

Membru comisie evaluare Mihaly Miklos

Membru comisie evaluare Adriana Nemes

Membru comisie evaluare Nicoleta Silvia Duma

Membru comisie evaluare Nicolae Vasile Hategan

Membru comisie evaluare Voda Maria

Membru de rezerva comisie de evaluare Dorina Binder

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea „intrebari/lot”, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai scazut sau, in cazul unei noi egalitatii, se cere reofertarea cu 2 zecimale, pana la stabilirea unui castigator.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic
Adresă: Str. Cloșca nr. 2
Localitate: Mediaș
Cod poștal: 551030
Țară: România
E-mail: juridic@spitalulmedias.com
Telefon: +40 372699138
Fax: +40 372699197
Adresă internet: www.spitalulmedias.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020