Bunuri - 639843-2020

31/12/2020    S255

România-Bucureşti: Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare

2020/S 255-639843

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti
Număr naţional de înregistrare: 15531230
Adresă: Str. Constantin Mille nr. 10
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010142
Țară: România
Persoană de contact: Eugen Dan Daia
E-mail: achizitii@dgas.ro
Telefon: +40 213142315
Fax: +40 213142316
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgas.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110444
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente medicale și echipamente de protecție personală

Număr de referinţă: 1551230/2020/P01
II.1.2)Cod CPV principal
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipamente medicale si echipamente de protectie personala, conform caietului de sarcini. Cantitatile de echipamente medicale si echipamente de protectie personala, pe loturi, sunt prezentate in caietul de sarcini.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 7.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 2-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimata, fara TVA: 2 703 564,86 RON.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 703 564.86 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 16
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat unica folosinta

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Halat unica folosinta: 32760 bub

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 304 012.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat nebulizare, tunel dezinfectare, substanta nebulizare

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat nebulizare:3 buc, tunel dezinfectare: 4 buc, substanta nebulizare:3150 litri

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 642 118.08 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dozatoare cu senzori pt sapun si dezinfectanti

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831700 Distribuitoare automate de săpun
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dozatoare cu senzori pt sapun si dezinfectanti:400 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 83 024.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi unica folosinta

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18424300 Mănuşi de unică folosinţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Manusi unica folosinta: 1.966 cutii

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 128 831.98 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectanti maini, produse curatare maini

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33741300 Dezinfectant pentru mâini
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dezinfectanti maini: 1680 litri; produse curatare maini; 1680 bidoane

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 204 573.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Viziere siguranta

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18142000 Viziere de siguranţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Viziere siguranta: 1248 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 484.16 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lampa UVC cu dubla sterilizare

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31515000 Lămpi cu ultraviolete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lampa UVC cu dubla sterilizare: 274 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86 573.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masti chirurgicale, masti FFP2, masti FFP3

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masti chirurgicale, masti FFP2, masti FFP3

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 588 954.72 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVD

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ochelari protectie

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33735100 Ochelari de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ochelari protectie: 1248 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 473.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Panouri plasitic protectie

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
19520000 Produse din plastic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Panouri plastic protectie: 4 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 974.76 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Termometre nonocontact

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38412000 Termometre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Termometre nonocontact:40 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 521.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bonete medicale unica folosinta

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Bonete medicale unica folosinta: 98280 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 742.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Protectie unica folosinta incaltaminte

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Protectie unica folosinta incaltaminte: 98280 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 690.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectanti suprafete

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dezinfectanti suprafete: 10.500 litri

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 502 950.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alcool sanitar

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24322500 Alcool
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Alcool sanitar; 8400 buc. recipienti plastic 500 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 812.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVD

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Covorase dezinfectante

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Covorase dezinfectante:12 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 828.52 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Protejati impotriva COVID

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016.

2.Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea 98/2016.

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

3.Declaratia privind neancadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016.

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

4.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Cosmina Iana SIMIEAN NICOLESCU - director general, Claudia Ramona POPESCU, director economic si administrativ, Mirela NACU- manager proiect; Cristian IFTENE-responsabil tehnic; Simona DOCU CASALINI-responsabil administrativ;Eugen Dan DAIA-sef serv.achizitii; Adrian OPREA-consilier juridic;

5.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasatt pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, aaa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate operatorului economic clasat pe primul loc vor fi incarcate in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica.

Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Pentru persoanele juridice/fizice straine. Ofertantul va prezenta documente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta(respectarea principiului recunoasterii reciproce),la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident.

Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile/furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Cerintele autoritatii contractante se va realiza prin completarea DUAE, urmand ca dDocumentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasatt pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele solicitate operatorului economic clasat pe primul loc vor fi incarcate in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica.

— Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta,

— Documentele/ofertele sa fie semnate cu semnatura electronica,scanate si depuse in SEAP.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va completa in DUAE o lista a produselor similare livrate, pe loturi, in ultimii 3 ani.conf.cu prevederile art.179, lit.b din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici care depun oferte trebuie sa dovedeasca ca au livrat in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul va fi afectat de evantualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), in baza unui contract, sau mai multe contracte, produse similare in valoare/valoare cumulata in lei, fara TVA, de cel putin: Lotul 1 : 70.000; Lotul 2 : 14.000; Lotul 3: 17.000; Lotul 4: 200.000; Lotul 5: 500.000; Lotul 6: 120.000; Lotul 7: 500.000; Lotul 8: 300.000; Lotul 9: 15.000; Lotul 10: 900; Lotul 11: 600.000; Lotul 12: 5.000; Lotul 13: 25.000; Lotul 14: 80.000; Lotul 15: 80.000; Lotul 16: 10.000.. Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/ terti in conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016. Completarea DUAE, conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016.Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului sustinator.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa in DUAE.Confirmarea livrarii produselor consta in prezentarea a unui certificat/ document/contract/proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va fi obligat sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contracatante la finalizarea evaluarii ofertelor.Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului sustinator.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020