Bunuri - 639844-2020

31/12/2020    S255

România-Galați: Reactivi de laborator

2020/S 255-639844

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”
Număr naţional de înregistrare: 3126853
Adresă: Str. Brăilei nr. 177
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800578
Țară: România
Persoană de contact: Valentina-Alina Dobrea
E-mail: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro
Telefon: +40 236317232
Fax: +40 236301410
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulurgentagalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110433
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reactivi și consumabile compatibile cu analizorul de biochimie Spotchem EZ SP 4430 și analizorul de hematologie Norma Icon3

Număr de referinţă: PAAP1031782
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Reactivi si consumabile compatibile cu analizorul de biochimie Spotchem EZ SP 4430 si analizorul de hematologie Norma Icon3.

— Lot 1 – amilaza;

— Lot 2 – panel multiparametru 1 (panel cu sase parametri: CRE, GPT, T-PRO, ALP, GLU, BUN);

— Lot 3 – panel multiparametru 2 (panel STAT1 cu sase parametri de urgenta: LDH, CPK, GPT, GOT, BUN, T-BIL);

— Lot 4 – creatinina;

— Lot 5 – varfuri de reactie;

— Lot 6 – cuvete sange pentru centifuga interna;

— Lot 7 – hartie termosensibila;

— Lot 8 – pachet de reactivi 500 de determinari;

— Lot 9 – solutie de curatare;

— Lot 10 – hartie termosensibila.

Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.

Autoritatea contractanta stabileste un singur termen pentru raspunsurile consolidate la eventualele solicitari de clarificari din partea operatorilor economici, astfel: pana in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 861 614.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 10
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 8 Pachet de reactivi 500 de determinari

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 8 Pachet de reactivi 500 de determinari

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 378 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie termosensibila i

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie termosensibila

Cantitatile conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 262.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Panel Multiparametru 1 (Panel cu 6 parametri: CRE, GPT, T-PRO, ALP, GLU, BUN)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str brailei nr 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Panel Multiparametru 1 (Panel cu 6 parametri: CRE, GPT, T-PRO, ALP, GLU, BUN)

Cantitatile conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 453 585.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Creatinina

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str brailei nr 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Creatinina

Cantitatile conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 59 871.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri de reactie

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Varfuri de reactie

Cantitatile conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 58 060.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 Panel Multiparametru 2 (Panel STAT1 cu 6 parametri de urgenta: LDH, CPK, GPT, GOT, BUN, T-BIL

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3 Panel Multiparametru 2 (Panel STAT1 cu 6 parametri de urgenta: LDH, CPK, GPT, GOT, BUN, T-BIL

Cantitatile conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 674 661.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Amilaza

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Amilaza

CANTITATEA CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 65 570.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Solutie de curatare

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Solutie de curatare

Cantitatile conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 060.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie termosensibila

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie termosensibila

Cantitatile conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 524.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cuvete sange pentru centifuga interna

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cuvete sange pentru centifuga interna

Cantitatile conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 144 018.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valabilitate oferta 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat. Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor. Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 RON;

III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. Nota: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire. IV. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt Dobrea Valentina-Alina - Manager, Romila Aurelia - Director medical, Grosu Alina - Director finaciar contabil, Skowronski Mariana -Director de ingrijiri,Calin Mihaela -presedinte cu drept de vot comisie evaluare- Dr.Trifan angel Liviu– membru comisie evaluare – Medic UPU-SMURD, As.Marola Zoica – membru comisie evaluare –Asistent sef UPU-SMURD. Nicodim Florentina - membru comisie evaluare - economist Birou Achizitii, Calin Viorel – membru comisie evaluare – jurist, Bocaneala Alina – membru rezerva comisie evaluare – jurist, Codreanu Aneta– membru rezerva comisie evaluare – Ref. specialitate Birou Achizitii. In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declaratii in oferta. In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune vor fi incarcate pe SICAP. cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform prevederilor legale in vigoare.

I. Dovedirea faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Conditie de calificare: Operatorii economici ce depun oferta (asociatii in cazul ofertei comune) trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractant/Tert sustinator va confirma îndeplinirea cerintei, prin bifarea corespunzatoare în Partea IV: Criteriile de selecţie, Sectiunea A „ Înscrierea în registrul comerțului”, din DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante: Persoanele fizice/juridice romane vor prezenta: Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registr... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista cu principalele livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea beneficiarului, numarului contractului furnizare/subsecvent, data incheierii, valoarea contractului, denumirea produselor. Nu constituie experienta similara invocarea Acordurilor cadru ci doar contractele furnizare/subsecvente. Ofertantii situati pe locul 1 vor prezenta contracte/documente constatatoare/recomandari, etc.Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani(calculati pana data limita de depunere a ofertelor) au livrat produse similare la nivelul mai multor contracte.Prezentarea listei principalelor livrări de produse similare în ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere ofertei), produse similare în valoare de cel putin valoarea maxima, in lei fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 1- 5.464,20 RON; Lot 2 - 37.798,80 RON; Lot 3 – 56.221,80 RON; Lot 4 – 4.989,30 RON; Lot 5 – 4.838,40 RON; Lot 6 - 12.001,50 RON; Lot 7- 1.377,00 RON; Lot 8- 31.500,00 RON; Lot 9- 255, 00 RON; Lot 10- 688,50 RON) la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, privind experienta similara.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

N cazul in care exista oferte clasate pe primul loc care prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintata

Ofertantilor de catre autoritatea contractanta, iar acestia vor depune o noua oferta in SEAP, ca raspuns la solicitarea de clarificari.Ofertele

Vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP nu mai târziu de data și ora menționate în Anunțul de participare corespunzător acestei

Proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.

Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore).

Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă poate prelungi

Termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi efectuată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare înainte de termenul

Limită pentru primirea Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă și pentru

Ofertanți vor fi extinse până la noul termen considerare și vor fi returnate nedeschise.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.

Autoritatea contractanta stabileste un singur termen pentru raspunsurile consolidate la eventualele solicitari de clarificari din partea

Operatorilor economici, astfel: pana in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in S.E.A.P.

Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor

Economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de

Calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termen de contestatie conform art.8 din Legea nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020