29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 640994-2020

31/12/2020    S255

Niemcy-Satow: Motopompy

2020/S 255-640994

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 246-609183)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeinde Satow
Adres pocztowy: Heller Weg 2A
Miejscowość: Satow
Kod NUTS: DE80K Landkreis Rostock
Kod pocztowy: 18239
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: SB Brandschutz
E-mail: Marco.Schultz@satow.de
Tel.: +49 3829573431
Faks: +49 3829573444
Adresy internetowe:
Główny adres: www.satow.de

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ausschreibung von einem Löschgruppenfahrzeug LF 10

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Der Auftraggeber, die Gemeinde Satow, beabsichtigt den Abschluss eines Vertrages über die Lieferung von einem Löschgruppenfahrzeug LF 10 nach DIN 14530-5 Löschfahrzeuge.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 246-609183

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Name und Adressen
Zamiast:

Ort: SatowOttobeuren

NUTS-Code: DE27C Unterallgäu

Powinno być:

Ort: Satow

NUTS-Code: DE80K Satow

Numer sekcji: VI.4.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Zamiast:
Powinno być:
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Zamiast:
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bindefrist des Angebots
Zamiast:
Data: 31/01/2021
Powinno być:
Data: 05/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Zamiast:
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 14:01
Powinno być:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 14:01
VII.2)Inne dodatkowe informacje: