Usługi - 64198-2015

TITytułBelgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne DG ds. Środowiska na 2015
NDNumer publikacji ogłoszenia64198-2015
PDData publikacji24/02/2015
OJNumer wydania Dz.U. S38
TWMiejscowość nabywcyBRUKSELA
AUNazwa urzędowa nabywcyKomisja Europejska, Dyrekcje Generalne ds. Środowiska i Działań w dziedzinie Klimatu, Dział SRD.2 — Finanse
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyBE
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEKomisja Europejska
DSDokument wysłany10/02/2015
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury9 - Nie dotyczy
TDRodzaj ogłoszenia0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia9 - Nie dotyczy
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)90713000 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
90710000 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
79400000 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne