Servicii - 648752-2021

20/12/2021    S246

Belgia-Bruxelles: UCA 21/059 – Servicii de stingere a incendiilor și de prevenire a riscurilor profesionale în clădirile Consiliului UE

2021/S 246-648752

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 242-636652)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, Secretariatul General al Consiliului
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

UCA 21/059 – Servicii de stingere a incendiilor și de prevenire a riscurilor profesionale în clădirile Consiliului UE

Număr de referinţă: UCA 21/059
II.1.2)Cod CPV principal
75250000 Servicii de pompieri şi de salvare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de stingere a incendiilor și de prevenire a riscurilor profesionale în clădirile Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/12/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 242-636652

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 10/01/2022
A se citi:
Data: 17/01/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: