29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 664672-2021

24/12/2021    S250

România-Bacău: Lucrări generale de construcţii de conducte

2021/S 250-664672

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 211-556638)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 27429315
Adresă: Strada: Henri Coanda, nr. 2
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600302
Țară: România
Persoană de contact: Nina Chiper In atentia: Daniela Costras/Claudia Calin
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Telefon: +40 0234550023/+40 0234208801-19
Fax: +40 0234551175/+40 0234550023
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apabacau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes

Număr de referinţă: 27429315_2021_PAAPD1169888
II.1.2)Cod CPV principal
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari aferente contractului "BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes".

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/12/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 211-556638

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 05/01/2022
A se citi:
Data: 03/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 05/01/2022
A se citi:
Data: 03/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 05/07/2022
A se citi:
Data: 03/08/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: