ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 66685-2019

12/02/2019    S30    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Nyderlandai, Olandija-Almelo: Centrifūgos

2019/S 030-066685

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Waterschap Vechtstromen
Nacionalinis registracijos Nr.: 58972676
Adresas: Kooikersweg 1, AlmeloPostbus 5006, 7600 GA Almelo
Miestas: Almelo
NUTS kodas: NL
Pašto kodas: 7609 PZ
Šalis: Nyderlandai
Asmuo ryšiams: Raymond Van Calker
El. paštas: r.van.calker@vechtstromen.nl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.vechtstromen.nl

Pirkėjo profilio adresas: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=93758

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Levering en onderhoud eindontwateringscentrifuges Energiefabriek Hengelo

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42931000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Waterschap Vechtstromen is voornemens de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Hengelo om te bouwen tot een Energiefabriek. In de Energiefabriek wordt eveneens de slibverwerking door het waterschap gecentraliseerd. 1 van de onderdelen binnen de Energiefabriek is de eindontwatering van slib middels eindontwateringcentrifuges.

Deze opdracht heeft betrekking op de levering en onderhoud van de eindontwateringscentrifuges.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 623 370.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45252130
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

RWZI Hengelo

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

• Het leveren en inbedrijfstellen van twee eindontwateringscentrifuges;

• Het gedurende 4 jaar onderhouden van de eindontwateringscentrifuges.

Een nadere beschrijving van de opdracht treft u aan in de inschrijvingsleidraad en het bestek.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: LCC / Lyginamasis svoris: 100
Sąnaudos - Vardas: LCC / Lyginamasis svoris: 100
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Waterschap Vechtstromen behoudt zich het recht voor om het onderhoudscontract te verlengen met maximaal 6 maal 1 jaar.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 124-281642
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/02/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Hiller GmbH
Miestas: Vilsbiburg
NUTS kodas: NL
Šalis: Vokietija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 623 370.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

De nota van inlichtingen is gepubliceerd op 27.7.2018. N.a.v. gestelde vragen is de testperiode verplaatst. De planning van de aanbesteding is aangepast en te vinden in Negometrix Tender nummer 93758.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Rechtbank Overijssel
Miestas: Almelo
Šalis: Nyderlandai
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/02/2019