Prekės - 67097-2019

12/02/2019    S30    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Katowice: Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai

2019/S 030-067097

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 237-540882)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adresas: ul. Ziołowa 45/47
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A
Pašto kodas: 40-635
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Uchto
El. paštas: auchto@gcm.pl
Telefonas: +48 323598955
Faksas: +48 322029501

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.bip.gcm.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.bip.gcm.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wyposażenia medycznego

Nuorodos numeris: DZ.3321.236.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33190000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wyposażenia medycznego:

Zad. 1 – Kardiomonitor

Zad. 2 – Aparat EKG

Zad. 3 – Ssak elektryczny

Zad. 4 – Pompa infuzyjna

Zad. 5 – Lampa czołowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 5 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/02/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 237-540882

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://gcm.ezamawiajacy.pl najpóźniej do dnia 24.12.2018 r do godz. 09:00

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2018 r. o godz. 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Turi būti:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://gcm.ezamawiajacy.pl najpóźniej do dnia 28.2.2019 r. do godz. 09:00.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.2.2019 r. o godz. 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 11/02/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 28/02/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 11/02/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 28/02/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: