Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 69609-2019

TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
NDNumer publikacji ogłoszenia69609-2019
PDData publikacji13/02/2019
OJNumer wydania Dz.U. S31
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcyN - Agencja/Biuro krajowe lub federalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany12/02/2019
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury9 - Nie dotyczy
TDRodzaj ogłoszenia0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia9 - Nie dotyczy
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)90919200 - Usługi sprzątania biur
90914000 - Usługi sprzątania parkingów
90911200 - Usługi sprzątania budynków
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90620000 - Usługi odśnieżania
72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72514200 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych
72514300 - Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
71355000 - Usługi pomiarowe
71356100 - Usługi kontroli technicznej
66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
71354000 - Usługi sporządzania map
77314100 - Usługi w zakresie trawników
79711000 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79620000 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
IAAdres internetowy (URL)www.arimr.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE