Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 71940-2020

Submission deadline has been amended by:  143678-2020
TITytułPolska-Zielona Góra: Odczynniki laboratoryjne
NDNumer publikacji ogłoszenia71940-2020
PDData publikacji13/02/2020
OJNumer wydania Dz.U. S31
TWMiejscowość nabywcyZIELONA GÓRA
AUNazwa urzędowa nabywcySzpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. (970773231)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany10/02/2020
DTTermin składania ofert31/03/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)38434000 - Analizatory
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38000000 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33124130 - Wyroby diagnostyczne
30200000 - Urządzenia komputerowe
33124131 - Paski odczynnikowe
33698100 - Kultury mikrobiologiczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL432
IAAdres internetowy (URL)www.bip.szpital.zgo.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE