Servicii - 732577-2022

29/12/2022    S251

Spania-Madrid: Contract-cadru multiplu în cascadă pentru organizarea de evenimente publice în Spania (creșterea plafonului)

2022/S 251-732577

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare (COMM), Reprezentanța în Spania – Madrid, COMM.DGA1.C.MD
Adresă: Paseo de la Castellana, 46
Localitate: Madrid
Cod NUTS: ES300 Madrid
Cod poștal: 28046
Țară: Spania
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru multiplu în cascadă pentru organizarea de evenimente publice în Spania (creșterea plafonului)

Număr de referinţă: COMM/MAD/2022/NP/0836
II.1.2)Cod CPV principal
79952000 Servicii pentru evenimente
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Susținerea Reprezentanței Comisiei Europene în Spania în ceea ce privește organizarea de evenimente publice. Majorarea valorii maxime a contractului cu 50 % (1 200 000 EUR) până la o valoare totală de 3 600 000 EUR.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 3 600 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79952000 Servicii pentru evenimente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES300 Madrid
Locul principal de executare:

Paseo de la Castellana, 46, 28046, Madrid, SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract-cadru multiplu în cascadă pentru organizarea de evenimente publice în Spania (creșterea plafonului).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

1. Sunt obiectul și domeniul de aplicare în conformitate cu decizia de finanțare relevantă?

Articolul 1.7 din specificațiile tehnice (anexa I la ofertă) permite posibilitatea de a majora suma cu 50 % din plafonul inițial al contractului-cadru.

În termen de trei ani de la semnarea contractelor-cadru care rezultă din prezenta licitație, autoritatea contractantă poate utiliza procedura negociată în conformitate cu punctul 11.1.e din anexa 1 la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii pentru a achiziționa noi servicii de la contractant (contractanți) până la maximum 50 % din plafonul inițial al contractului-cadru. Aceste servicii vor consta în repetarea de servicii similare încredințate contractantului (contractanților).

Reprezentanța CE în Spania intenționează să majoreze suma maximă a contractului până la 3 600 000 EUR.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 133-325757
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COMM/MAD/2019/OP/0006
Titlu:

Contract-cadru multiplu în cascadă pentru organizarea de evenimente publice în Spania (creșterea plafonului)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Esatur XXI (1st contractor in cascade)
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 600 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Burson Cohn & Wolfe (al 2-lea contractant în cadrul procedurii în cascadă)

Madrid, Spania.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/12/2022