Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Prekės - 7456-2020

08/01/2020    S5

Lenkija-Katowice: Keltuvai

2020/S 005-007456

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Wituś
El. paštas: b.witus@pgg.pl
Telefonas: +48 327161489
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Nuorodos numeris: 701902541-1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42416300 Keltuvai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę wciągników z napędem ręcznym dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 13. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 783 szt. wciągników, podciągników.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 2 035 659.87 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Pirkimo dalies Nr.: 1-13
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42416300 Keltuvai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A., POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 783 szt. wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym w tym:

Nr zadania Nazwa przedmiotu zamówienia

1 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym z obudową żeliwną:

1.1 o udźwigu min. 1,5 t;

1.2 o udźwigu min. 3,0 t.

2 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną:

2.1 o udźwigu min. 1,6 t;

2.2 o udźwigu min. 1.6 t;

2.3 o udźwigu min. 3,2 t.

3 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych:

3.1 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym o min.udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych.

4 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8 t z obudową żeliwną:

4.1 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym o min. Udźwigu 0,8 t z obudową żeliwną.

5 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t z obudową żeliwną:

5.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

5.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

5.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

6 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5 t z obudową żeliwną:

6.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

6.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

6.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

7 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t z obudową żeliwną:

7.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

7.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

7.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

8 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0 t z obudową żeliwną:

8.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

8.2 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m;

8.3 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

9 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0 t z obudową żeliwną:

9.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

9.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

10 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1 t:

10.1 o udźwigu min. 0,25 t i min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

10.2 o udźwigu min. 0,5 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

10.3 o udźwigu min. 0,75 t i min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

10.4 o udźwigu min. 0,75 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

11 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t:

11.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

11.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

11.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

12 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t:

12.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

12.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

12.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

13 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym:

13.1 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

13.2 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 5,0 m;

13.3 o udźwigu min. 1,0 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

13.4 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 6,0 m;

13.5 o udźwigu min. 3,0 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 128-314719
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 2,5,7
Pavadinimas:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Roxy” D. Piszczek, E. Piszczek Spółka Jawna
Adresas: ul. ks. Roboty 106
Miestas: Gierałtowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-186
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 799 815.76 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 819 760.42 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 3
Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komstal” Tomasz Michalski
Adresas: ul. Dębowa 10
Miestas: Knurów
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-190
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 52 020.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 57 800.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 6, 8, 9, 10, 13
Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Petek i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adresas: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Miestas: Zabrze
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 41-800
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 094 499.96 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 134 600.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 12
Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Profi M TEC PSG Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adresas: ul. Borowikowa 11
Miestas: Jankowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 43-215
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 22 373.60 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 23 499.45 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1, 4, 11
Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

I. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od dnia 12.8.2019 r. będzie obowiązywać do dnia 31.7.2020 r.).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa w dniu 31.7.2020 r. będzie obowiązywać do dnia 31.10.2020 r.).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177 tj. Dz.U. 2018, poz. 1986).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/01/2020