Usługi - 74847-2017

TITytułPolska-Poznań: Usługi pielęgnacji drzew
NDNr dokumentu74847-2017
PDData publikacji28/02/2017
OJDz.U. S41
TWMiejscowośćPOZNAŃ
AUNazwa instytucjiZarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/02/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 - Usługi w zakresie trawników
OCPierwotny kod CPV77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 - Usługi w zakresie trawników
RCKod NUTSPL41
IAAdres internetowy (URL)www.zkzl.poznan.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE